Współpraca

Współpraca

W celu zapewnienia dalszego rozwoju poziomu wiedzy specjalistycznej współpracujemy z znaczącymi placówkami medycznych firm w Republice Czeskiej i za granic.

Fakultní nemocnice Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy
PW Medical Centre, Dublin
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o.
PW Medical Centre, Holland
 

 

Umów się telefonicznie na niezobowiązującą konsultację lekarską