Informace ke COVID-19

Vážené pacientky a pacienti, jsme velmi rádi, že vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace a doporučení MZ ze dne 14.4. (https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-poskytovatelum-zdravotni-pece) je tu nyní pro vás naše centrum plně k dispozici – samozřejmě s režimem vyplývajícím ze současné situace. I nadále platí, že bedlivě sledujeme vývoj a naše centrum dodržuje všechna hygienická opatření v souladu s nařízeními příslušných orgánů (https://www.mzcr.cz), abychom mohli poskytovat lékařskou péče svým pacientům.

Vzhledem k tomu, že je nutno posuzovat každý případ samostatně, kontaktujte nás, prosím, telefonicky nebo e-mailem. Každý jednotlivý případ s vámi pečlivě posoudíme, prodiskutujeme, provedeme potřebná vyšetření a dohodneme se na dalších krocích tak, abyste u nás dostali potřebnou péči bezpečně a co nejrychleji.

GYNCENTRUM OSTRAVA