Ceník

Ceník výkonů nehrazených ZP
Ceník je platný pro pacienty pojištěné u zdravotních pojišťoven v ČR

IVF cykly jsou hrazeny pacienty, kteří již nemají nárok na úhradu z veřejného zdravotního pojištění dle Zákona č.48/ 1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

Úhrada z veřejného zdravotního pojištění je prováděna nejvíce třikrát za život, nebo bylo-li v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy nejvýše 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, čtyřikrát za život.

Vytisknout ceník

IVF

Kompletní IVF cyklus – bez úhrady ZP 26 000 Kč
IVF cyklus přerušený před odběrem oocytů 3 000 Kč
IVF cyklus bez zisku oocytů 11 000 Kč
IVF cyklus bez ET

 

Úhrada v den rozpisu stimulace 3 000 Kč

Úhrada v den OPU 12 000 Kč

Úhrada před ET 11 000 Kč

Zahrnuje: konzultaci při zahájení IVF cyklu, eventuálně gynekolog. vyšetření, vypracování stimulačního protokolu, UZ kontroly během stimulace, spermiogram, přípravu spermií, odběr oocytů, ET

Nezahrnuje: stimulační léky, anestezii

15 000 Kč
IVF cyklus nativní 15 000 Kč
IVF cyklus bez zisku oocytů 4 000 Kč
IVF cyklus bez ET

 

Úhrada v den OPU 8 000 Kč

Úhrada před ET 11 000 Kč

Zahrnuje: konzultaci před zahájením IVF cyklu, eventuálně gynekologické vyšetření, spermiogram, přípravu spermií, odběr oocytů, ET

Nezahrnuje: anestezii

11 000 Kč

DÁRCOVSKÝ PROGRAM

Pacientka s nárokem na úhradu IVF ze zdravotního pojištění

 

Úhrada při přiřazení dárkyně 20 000 Kč

Úhrada v den punkce dárkyně 19 800 Kč

Zahrnuje: náklady spojené s dárkyní (odměnu dárkyni za účelně vynaložené náklady spojené s darováním, koordinační poplatek, vyšetření dárkyně) doplatek na Echokatetr, stacionář

Nezahrnuje: Případný doplatek za léky pro příjemkyni, kryokonzervaci nebo vitrifikaci embryí hrazený v den ET

39 800 Kč
Pacientka s nárokem na úhradu IVF ze zdravotního pojištění – včetně nadstandardních výkonů

 

Úhrada při přiřazení dárkyně 20 000 Kč

Úhrada v den punkce dárkyně 26 800 Kč

Zahrnuje: náklady spojené s dárkyní (odměnu dárkyni za účelně vynaložené náklady spojené s darováním, koordinační poplatek, vyšetření dárkyně) doplatek na Echokatetr, stacionář, ICSI do 10 oocytů, prodlouženou kultivaci, EmbryoGlue

Nezahrnuje: Případný doplatek za léky pro příjemkyni, kryokonzervaci nebo vitrifikaci embryí hrazený v den ET

46 800 Kč
Pacientka bez nároku na úhradu IVF ze zdravotního pojištění

 

Úhrada při konzultaci 1 000 Kč

Úhrada při přiřazení dárkyně 20 000 Kč

Úhrada v den punkce dárkyně 55 800 Kč

Úhrada před ET 13 000 Kč

Zahrnuje: náklady spojené s dárkyní (odměnu dárkyni za účelně vynaložené náklady spojené s darováním, koordinační poplatek, vyšetření dárkyně) Echokatetr, stacionář, stimulační léky pro dárkyni, SPG partnera, přípravu spermií

Nezahrnuje: Případné doplatky za léky příjemkyně a kryokonzervaci nebo vitrifikaci embryí hrazený v den ET

89 800 Kč
Darování oocytů pro pacientky pojištěné v ČR – samoplátci – (zvýhodněný balíček o 1 800 Kč) včetně nadstandardních výkonů

 

Úhrada před konzultací 1 000 Kč

Úhrada před zařazením do pořadníku 20 000 Kč

Úhrada v den punkce dárkyně 69 000 Kč

Úhrada před ET 19 000 Kč

Zahrnuje: náklady spojené s dárkyní (odměnu dárkyni za účelně vynaložené náklady spojené s darováním, koordinační poplatek, vyšetření dárkyně), Echokatetr, stacionář, stimulační léky pro dárkyni, SPG partnera, přípravu spermií, ICSI do 10 oocytů, PrimoVision, prodlouženou kultivaci, EmbryoGlue

Nezahrnuje: Případné doplatky za léky příjemkyně a kryokonzervaci nebo vitrifikaci embryí hrazený v den ET

109 000 Kč
Kryoembryotransfer darovaných embryí - 1 embryo 33 000 Kč
Kryoembryotransfer darovaných embryí - 2 embrya 52 000 Kč

SPECIÁLNÍ LABORATORNÍ VÝKONY – nadstandardní výkony

ICSI u jediného oocytu 3 000 Kč
ICSI do 10 oocytů 8 000 Kč
ICSI každý oocyt nad 10 800 Kč
PICSI do 10 oocytů (včetně ICSI) 11 000 Kč
Asistovaný hatching (bez ohledu na počet embryí) 3 500 Kč
Prodloužená kultivace embryí (nad 48 hodin) 6 000 Kč
Kryokonzervace embryí, oocytů, tkání, spermií (nezahrnuje poplatek za skladování) 5 000 Kč
Kryokonzervace embryí, oocytů včetně vitrifikace 1 straw (nezahrnuje poplatek za skladování) 7 000 Kč
Vitrifikace každé další straw (připočítává se ke kryokonzervaci) 2 000 Kč
Poplatek za skladování kryokonzervovaného materiálu za každý započatý kalendářní rok 1 000 Kč
Poplatek za skladování kryokonzervovaného materiálu s pozitivními STD testy nebo bez STD testů za každý započatý kalendářní rok 4 000 Kč
Re-kryo

zahrnuje 1 straw, nezahrnuje poplatek za skladování

7 000 Kč
Export vzorků z našeho centra – poplatek za administrativu 1 000 Kč
Primo Vision (kontinuální sledování embryí, pohovor) 3 500 Kč
EmbryoGlue 3 500 Kč
Embryogen 3 500 Kč
Kryoembryotransfer (zamražených vlastních embryí)

 

Zahrnuje: konzultaci před KET, rozmražení embryí a jejich transfer, Echokatetr

Nezahrnuje: léky, vyšetření, UZ, stacionář

7 000 Kč
Zvýhodněný balíček nadstandardních výkonů č. I (zvýhodněný o 3 500 Kč)

 

Úhrada v den OPU 10 500 Kč

Úhrada před ET 3 500 Kč

Zahrnuje: ICSI do 10 oocytů, prodlouženou kultivaci, EmbryoGlue

14 000 Kč
Zvýhodněný balíček nadstandardních výkonů č. II (zvýhodněný o 4 500 Kč)

 

Úhrada v den OPU 13 000 Kč

Úhrada před ET 3 500 Kč

Zahrnuje: ICSI do 10 oocytů, prodlouženou kultivaci, EmbryoGlue, Primovision

16 500 Kč
Zvýhodněný balíček nadstandardních výkonů č. III (zvýhodněný o 5 500 Kč) - TOP IVF

 

Úhrada v den OPU 16 000 Kč

Úhrada před ET 7 000 Kč

Zahrnuje: PICSI do 10 oocytů, prodlouženou kultivaci, EmbryoGlue, Primovision, AH

22 000 Kč

PREIMPLANTAČNÍ GENETICKÁ DIAGNOSTIKA

Biopsie buněk pro PGD/PGS bez omezení počtu embryí 11 000 Kč
Odběr buněk pro PGD 3 000 Kč
Preimplantační screening aneuploidií 8 chromozomů metodou FISH (PGS – FISH)

Vyšetřované chromozomy X, Y, 13, 18, 21, 22 bez omezení počtu embryí

Nezahrnuje: biopsii

35 000 Kč
Preimplantační screening aneuploidií 5 chromozomů metodou FISH (PGS – FISH)

Vyšetřované chromozomy X, Y, 13, 18, 21 bez omezení počtu embryí

Nezahrnuje: biopsii

27 000 Kč
Preimplantační diagnostika translokací metodou FISH (PGS-FISH)

Vyšetření translokace specifickými DNA sondami včetně vyšetření 5 dalších chromozomů X, Y, 13, 18, 21. Bez omezení počtu embryí

Nezahrnuje: biopsii

60 000 Kč
Preimplantační vyšetření 24 chromozomů (PGS) metodou arrayCGH nebo NGS do 4 embryí

Nezahrnuje: biopsii

49 000 Kč
Preimplantační vyšetření 24 chromozomů (PGS) metodou arrayCGH nebo NGS5-8 embryí

Nezahrnuje: biopsii

74 000 Kč
Preimplantační vyšetření 24 chromozomů (PGS) metodou arrayCGH nebo NGS každé další embryo 7 000 Kč
Preimplantační vyšetření monogenních chorob (nepřímou genetickou diagnostikou – PGH)
Příprava metody, testování rodiny (pouze před 1. PGD cyklem) 9 000 Kč
Příprava metody, testování spermií v případě de novo mutace 15 000 Kč
PGD na embryích

Nezahrnuje: biopsii

67 500 Kč

PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA

NIPT 12 000 Kč
Vypálení obrázků z UZ na CD 100 Kč
UZT fototermoprint 50 Kč