Ceník

Ceník výkonů nehrazených ZP
Ceník je platný pro pacienty pojištěné u zdravotních pojišťoven v ČR

IVF cykly jsou hrazeny pacienty, kteří již nemají nárok na úhradu z veřejného zdravotního pojištění dle Zákona č.48/ 1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

Úhrada z veřejného zdravotního pojištění je prováděna nejvíce třikrát za život, nebo bylo-li v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy nejvýše 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, čtyřikrát za život.

Vytisknout ceník

IVF

Kompletní IVF cyklus - pojištěnci hrazeno pojišťovnou
Kompletní IVF cyklus – samoplátci 32 500 Kč
IVF cyklus přerušený před odběrem oocytů 3 000 Kč
IVF cyklus bez zisku oocytů 13 000 Kč
IVF cyklus bez ET

Zahrnuje: konzultaci při zahájení IVF cyklu, eventuálně gynekolog. vyšetření, vypracování stimulačního protokolu, UZ kontroly během stimulace, spermiogram, přípravu spermií, odběr oocytů, ET

Nezahrnuje: stimulační léky, anestezii, stacionář, Echo katetr

17 000 Kč
IVF cyklus nativní 16 000 Kč
IVF cyklus bez zisku oocytů 5 000 Kč
IVF cyklus bez ET

 

Zahrnuje: konzultaci před zahájením IVF cyklu, eventuálně gynekologické vyšetření, spermiogram, přípravu spermií, odběr oocytů, ET

Nezahrnuje: anestezii, stacionář, Echo katetr

10 000 Kč

DÁRCOVSKÝ PROGRAM

Pacientka s nárokem na úhradu IVF ze zdravotního pojištění

 

Zahrnuje: náklady spojené s dárkyní (odměnu dárkyni za účelně vynaložené náklady spojené s darováním, koordinační poplatek, vyšetření dárkyně) doplatek na Echokatetr, stacionář

Nezahrnuje: Případný doplatek za léky pro příjemkyni, kryokonzervaci nebo vitrifikaci embryí hrazený v den ET

Garance: 6 dárcovských oocytů, 2 embrya vhodná k transferu (podmínkou je výsledek spermiogramu - normozoospermie)

41 000 Kč
Pacientka s nárokem na úhradu IVF ze zdravotního pojištění – včetně nadstandardních výkonů

 

Zahrnuje: náklady spojené s dárkyní (odměnu dárkyni za účelně vynaložené náklady spojené s darováním, koordinační poplatek, vyšetření dárkyně) doplatek na Echokatetr, stacionář, ICSI do 10 oocytů, prodlouženou kultivaci, EmbryoGlue

Nezahrnuje: Případný doplatek za léky pro příjemkyni, kryokonzervaci nebo vitrifikaci embryí hrazený v den ET

Garance: 6 dárcovských oocytů, 2 embrya vhodná k transferu (podmínkou je výsledek spermiogramu - normozoospermie)

54 500 Kč
Pacientka bez nároku na úhradu IVF ze zdravotního pojištění

Zahrnuje: náklady spojené s dárkyní (odměnu dárkyni za účelně vynaložené náklady spojené s darováním, koordinační poplatek, vyšetření dárkyně) Echokatetr, stacionář, stimulační léky pro dárkyni, SPG partnera, přípravu spermií

Nezahrnuje: Případné doplatky za léky příjemkyně a kryokonzervaci nebo vitrifikaci embryí hrazený v den ET

Garance: 6 dárcovských oocytů, 2 embrya vhodná k transferu (podmínkou je výsledek spermiogramu - normozoospermie)

92 500 Kč
Darování oocytů pro pacientky pojištěné v ČR – samoplátci – (zvýhodněný balíček o 1 800 Kč) včetně nadstandardních výkonů

Zahrnuje: náklady spojené s dárkyní (odměnu dárkyni za účelně vynaložené náklady spojené s darováním, koordinační poplatek, vyšetření dárkyně), Echokatetr, stacionář, stimulační léky pro dárkyni, SPG partnera, přípravu spermií, ICSI do 10 oocytů, PrimoVision, prodlouženou kultivaci, EmbryoGlue

Nezahrnuje: Případné doplatky za léky příjemkyně a kryokonzervaci nebo vitrifikaci embryí hrazený v den ET

Garance: 6 dárcovských oocytů, 2 embrya vhodná k transferu (podmínkou je výsledek spermiogramu - normozoospermie)

110 000 Kč
Kryoembryotransfer darovaných embryí - 1 embryo 33 000 Kč
Kryoembryotransfer darovaných embryí - 2 embrya 55 000 Kč

SPECIÁLNÍ LABORATORNÍ VÝKONY – nadstandardní výkony

Pokud chcete zvýšit pravděpodobnost otěhotnění, je možné využít některou z nadstandardních metod.
ICSI u jediného oocytu 3 000 Kč
ICSI do 10 oocytů 8 000 Kč
ICSI každý oocyt nad 10 800 Kč
Microfluidic Sperm Sorting 5 000 Kč
PICSI do 10 oocytů (včetně ICSI) 11 000 Kč
Asistovaný hatching (bez ohledu na počet embryí) 3 500 Kč
Prodloužená kultivace embryí (nad 48 hodin) 6 000 Kč
Kryokonzervace embryí, spermií (Pomalé mražení) (nezahrnuje poplatek za skladování) 5 000 Kč
Kryokonzervace tkání (nezahrnuje poplatek za skladování) 8 000 Kč
Vitrifikace do 2 embryí (nezahrnuje poplatek za skladování) 8 000 Kč
Vitrifikace každé další straw (připočítává se ke kryokonzervaci) 2 000 Kč
Re-kryo

zahrnuje 1 straw, nezahrnuje poplatek za skladování

7 000 Kč
Poplatek za skladování kryokonzervovaného materiálu za každý započatý kalendářní rok 1 000 Kč
Poplatek za skladování kryokonzervovaného materiálu s pozitivními STD testy nebo bez STD testů za každý započatý kalendářní rok 4 000 Kč
Export vzorků z našeho centra – poplatek za administrativu 1 000 Kč
Time-lapse (kontinuální sledování embryí, pohovor) 4 500 Kč
EmbryoGlue 4 000 Kč
Embryogen 4 000 Kč
Kryoembryotransfer (zamražených vlastních embryí)

 

Zahrnuje: konzultaci před KET, rozmražení embryí a jejich transfer, Echokatetr

Nezahrnuje: léky, vyšetření, UZ, stacionář

7 000 Kč

AMBULANTNÍ VÝKONY

Výpis ze zdravotnické dokumentace na vlastní žádost 500 Kč
Vypracování optimálního stimulačního protokolu v AR (IVF) 500 Kč
Porada s partnerským párem o možnosti léčby sterility – vstupní pohovor zdarma
Vyžádaná konzultace s klinickým genetikem 30 min 500 Kč
Vyžádaná konzultace s klinickým genetikem 60 min 1 000 Kč
Vyžádaná konzultace s lékařem / embryologem 30 min 500 Kč
Vyžádaná konzultace s lékařem / embryologem 60 min 1000 Kč
Ultrazvukové vyšetření 500 Kč
STD 1 700 Kč
AMH 1 300 Kč
HCG test 300 Kč
Inseminace (nezahrnuje přípravu spermií) 2 500 Kč
HyCoSy 2 500 Kč
Punkce cysty vaječníku 2 000 Kč
RCUI (nezahrnuje anestezii) 580 Kč
Hysteroskopie diagnostická (nezahrnuje anestezii) 800 Kč
Hysteroskopie operační (nezahrnuje anestezii) 1 350 Kč
Stacionář 150 Kč
Celková anestezie u žen 1 500 Kč
Celková anestezie u mužů k výkonu MESA/TESE 3 500 Kč

ANDROLOGIE

Kompletní spermiogram 1 000 Kč
Mar test 800 Kč
Rozšířené vyšetření ejakulátu (STRIMAR) 2 500 Kč
Dávka spermií dárce pro IUI 4 000 Kč
Dávka spermií dárce pro ICSI 2 000 Kč
Příprava spermií k inseminaci 2 000 Kč
Vyšetření fragmentace DNA spermií 4 000 Kč
Test HBA nepřímé vyšetření na DNA fragmentaci, test zralosti 2 500 Kč
MESA/TESE

 

Zahrnuje: konzultaci před operačním výkonem, operační výkon, preparaci spermií

Nezahrnuje: anestezii

15 000 Kč

ENDOMETRIAL RECEPTIVY ARRAY

ERA-1 Základní cena

vyšetření prvního vzorku pacientky metodou ERA (zahrnuje pohovor, odběr vzorku včetně konzultací s ohledem na indikaci a výsledky vyšetření, pipelu k odběru endometria, odběrovou soupravu, dopravné/poštovné)

22 500 Kč
ERA-2 Snížená cena

vyšetření druhého vzorku od stejné pacientky metodou ERA –uplatňuje se v případě druhého upřesňujícího vyšetření, pokud byl výsledek z prvního odběru „pre-receptivní“ nebo „post-receptivní“

18 850 Kč
ERA-3 Snížená cena

třetí a další vzorek od stejné pacientky metodou ERA – uplatňuje se v případě třetího a dalšího vyšetření, pokud byl výsledek z prvního odběru „pre-receptivní“ nebo „post-receptivní“

13 400 Kč

PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA

NIPT 12 000 Kč
Vypálení obrázků z UZ na CD 100 Kč
UZT fototermoprint 50 Kč