Darování vajíček a spermií

Darování vajíček a spermií

Dárcovství zárodečných buněk je zcela anonymní. Dejte neplodným párům naději na vlastní dítě.

Darování vajíček i spermií je v České republice založeno na principu anonymity mezi dárcem, dárkyní, příjemci darovaných pohlavních buněk i dítětem narozeným z darovaných vajíček či spermií.

Darování zárodečných buněk je upraveno Zákonem  č.373/2011 Sb., o specifických zdravotnických službách.

Dárcovství pohlavních buněk je dle zákona  bezúplatné, avšak dárkyním a dárcům jsou kompenzovány účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložené výdaje spojené s darováním.

Je čím dál tím více párů, které chtějí založit vlastní rodinu, ale otěhotnění je pro ně nemožné bez darovaných vajíček nebo spermií. 

Darované reprodukční buňky potřebují páry, kde jeden či oba z partnerů trpí defekty reprodukčních ústrojí,  nebo závažnou genetickou chorobou, jež by mohla být přenesena na plod. Dále se jedná o  ženy či muže, kteří prodělali chemoterapii po léčbě nádoru.

Tyto páry bez Vaší pomoci nikdy nedostanou šanci porodit zdravé dítě. 

Některé ženy mají pouze jedinou možnost jak otěhotnět – díky darovaným vajíčkům. Bez Vaší pomoci nikdy nedostanou šanci porodit zdravé dítě.

V současné době se mnoho párů potýká s problémem počít své vlastní dítě z důvodu špatné kvality spermií partnera. V některých případech muž nemá žádné...

Objednejte se ještě dnes k darování vajíček či spermií