Co je hysteroskopie?

Je to endoskopická vyšetřovací metoda, která lékaři umožňuje prohlédnout dutinu děložní. V  jejím průběhu je možné provést léčebný zákrok nebo odebrat vzorek tkáně. Jde o malý operační výkon prováděný v celkové anestezii.