Jaká je nejvhodnější forma antikoncepce pro náctileté?


Výběr antikoncepce je prováděn individuálně s ohledem na všechny možné aspekty, které ji mohou ovlivnit, jako je např. zdravotní stav dívky, rodinná anamnéza apod.