Je možné získat infekci při koupání?

Pro normální poševní prostředí je jeho kyselé prostředí. Způsobí-li se narušení tohoto kyselého prostředí pochvy, mohou se přemnožit mikroorganismy, které byly v rovnováze a způsobí tak infekci pochvy a poševního vchodu.

K tomuto přemnožení může dojít i v delším pobytu ve vodě (např. v bazéně), kde ke zhoršení situace přispívá chlór vyskytující se ve vodě. K narušení přirozeného poševního prostředí může dojít také např. při dlouhém setrvání v mokrém oděvu např. v mokrých plavkách.