IUI - Intrauterinní inseminace

Nejjednodušší metoda asistované reprodukce.

Použitím stimulačních léků se stimulují  2 až 3 vajíčka k dozrání.  Ke stimulaci se obvykle používají tabletky Clomiphene citrátu nebo injekce gonadotropinu. Monitorování léčby se provádí ultrazvukovým měřením velikosti folikulů do velikosti 18 mm a více. Cílem IUI je stimulovat růst a dozrání co největšího počtu folikulů (nejméně 1-3 ). Když folikuly dosáhnou požadované velikosti, aplikujeme  injekci hCG, který od startuje ovulaci. V den provedení IUI  partner ráno poskytne sperma, které se připraví k inseminaci. Čerstvé sperma se po odběru pročistí speciální látkou a zkoncentruje. Lékař pomocí tenkého katetru zavede připravené sperma  až do dutiny děložní. Jedná se o  ambulantní, jednoduchý a bezbolestný výkon, bez anestezie.

Tento typ léčby je vhodný při imunologickém cervikálním faktoru či sterilitě neznámého původu, kdy jsou všechna vyšetření v normě a spontánně se nedaří otěhotnět. Někdy se užívá i při  hraničních hodnotách spermiogramu.  Celosvětově je udávána úspěšnost IUI kolem 8 – 10% na cyklus.

Výhodou metody IUI  je, že nevyžaduje odběr vajíčka a celkovou anestezii.

Před samotným procesem IUI je nutno projít důkladným vyšetřením příčiny neplodnosti.

Studie dokazují, že tato metoda je neefektivní v případech, kdy sperma partnera má nízkou koncentraci nebo spermie mají špatný tvar. Ženy s poruchami ovulace se mohou léčit metodou IUI pouze v případě, že jejich reakce na stimulaci je přiměřená.  Zde hormonální léčba stimuluje ovulaci a IUI je načasovaná na období ovulace. Hormonální stimulace se obvykle používá i u žen bez poruch ovulace. V případech, kdy nelze použít spermie partnera, je možná podstoupit inseminaci spermatem dárce (AID), kdy se užije sperma anonymního vyšetřeného dárce.

Zde je nutno se  řídit zákony a právními předpisy České republiky. Z hlediska těchto nařízení je použití čerstvého spermatu anonymního dárce pro inseminaci zakázané. Všechny vzorky spermatu anonymního dárce musí být testovány, zmraženy a uskladněny. Až po dalším půlročním negativním testu dárce na přítomnost infekčních chorob mohou být uvolněny k darování. 

Partnerský pár může podstoupit několik cyklů IUI a pokud nedojde k otěhotnění, lékař zpravidla doporučí účinnější léčebnou metodu – in vitro fertilizaci (IVF).