Čím se řídí léčba darovanými vajíčky?

Darování vajíček je v České republice anonymní, dobrovolné a bezplatné.

Naše dárkyně jsou mladé ženy do 33 let, splňující požadavky, stanovené legislativou České republiky (zákonem č. 296/2008 o lidských tkáních a buňkách, prováděcí vyhláškou č. 422/2008 Sb., jakost a bezpečnost lidských tkání a buněk určených k použití u člověka ), Evropskou tkáňovou direktivou a striktní kritéria pro vyhledávání dárkyň vajíček (Guidelines for oocyte donation of The American Society of Reproductive Medicine, publikovaných v časopise Fertility and Sterility, Vol.77, No. 6, Suppl. 5, June 2002). U všech dárkyň je předem provedeno gynekologické, endokrinologické a genetické vyšetření a jsou opakovaně testovány na přítomnost pohlavně přenosných onemocnění (virů i bakterií) - HIV, Syphyllis, žloutenky, chlamydie, cytomegaloviry. Do programu darování jsou zařazeny pouze dárkyně, které všechna tato vyšetření absolvují s negativními výsledky.

Naše dárkyně jsou zpravidla studentky nebo maminky na mateřské dovolené.

Objednejte se na konzultaci