Jak dlouho má manžel / partner abstinovat před vyšetřením spermiogramu?

Doporučujeme třídenní sexuální abstinenci. Dále se doporučuje nekouřit, neužívat alkohol ani drogy.

Objednejte se na konzultaci