Kdo může přijmout darovaná vajíčka?

Páry, kde žena:

  • neprodukuje vlastní vajíčka (ženy, u kterých nedošlo k vývoji vaječníků, byly jim odstraněn oba vaječníky při operaci, či ženy postižené předčasným selháním funkce vaječníků (předčasné ovariální selhání);
  • neprodukuje kvalitní vajíčka (ženy, které opakovaně prodělaly léčbu  metodou mimotělního oplodnění, a nebyla získána kvalitní vajíčka nebo nevznikla kvalitní embrya nebo ženy vyššího věku, které produkují vajíčka nižší kvality a ta nejsou schopná oplození nebo vzniklá embrya se nedokážou  uhnízdit v děloze);
  • přenašečkou dědičného onemocnění (u těchto žen byla genetickým vyšetřením zjištěna porucha chromozomů, u které je nebezpečí přenosu vrozené vady na budoucí potomky).

Objednejte se na konzultaci