Musí být žadatelé o umělé oplodnění sezdáni?

Manželský svazek není podmínkou, oba partneři vyjadřují svůj písemný souhlas s léčbou (to platí i v případě využití dárcovských zárodečných buněk).

Objednejte se na konzultaci