Mimotělní oplodnění - IVF

Mimotělní oplodnění - IVF

Po získání vajíček a spermií je možné začít se samotným mimotělním oplodněním.

Toto je proveditelné více způsoby:

Klasické IVF

Vajíčko je inkubované spolu se spermiemi ve speciálním roztoku. K oplodnění dochází v podmínkách laboratoře, ale s výrazným  zapojením přirozených mechanizmů vajíčka a spermií. Spermie vlastním pohybem docestují k vajíčku a proniknou jeho obaly. Tento způsob není vhodný tam,  kde jsou jakékoliv pochybnosti o kvalitě gamet (tzn. vajíček a spermií). Jedná se o základní IVF techniku, která je v dnešní době prováděna zřídka.

klasické IVF

ICSI  (intracytoplazmatická injekce spermie)

Je  injekce jediné spermie přes obal (zona pellucida) do nitra vajíčka. Tato metoda pomáhá velkému  množství párů, u kterých ještě před lety byla léčba považována za beznadějnou a byli nuceni užít darované spermie.

Metoda ICSI  je  mikromanipulační technikou, kdy je spermie nasáta do velmi tenké a ostré skleněné kapiláry a tato je zavedena do vajíčka přes jeho obal. Spermie z této kapiláry je injikována (vpíchnuta) dovnitř vajíčka.

Indikace pro ICSI jsou neschopnost spermií spontánně oplodnit vajíčko (nízký počet, nízká pohyblivost),  imunologické příčiny neplodnosti, selhání oplození při klasické metodě IVF, při opakovaných neúspěšných pokusech mimotělního oplodnění, při vyšším věku,při zisku malého počtu vajíček,  při užití kryokonzervovaných spermií, při užití spermií získaných metodou MESA/TESE,  při užití darovaných vajíček aj. Tato metoda má velmi vysokou úspěšnost oplození. Na základě současných znalostí lze konstatovat, že oplození vajíček metodou ICSI nezvyšuje riziko porodu plodu s vrozenou vývojovou vadou ve srovnání s těhotenstvími po spontánním oplození.

IMSI 

Jedná se o vylepšenou metodu ICSI,  kdy jsou  pod silným zvětšením (tzv. imerzí) vybrány  pohybově i tvarově (morfologicky) ty nejkvalitnější spermie. Tyto jsou poté injikovány do nitra vajíčka. Tento způsob umožňuje vyhnout se oplodnění vajíčka zřejmě tvarově defektními spermiemi. Tato technika má ještě vyšší úspěšnost oplození než ICSI.

PICSI

Jde o laboratorní techniku (zdokonalená ICSI či IMSI), která umožňuje vybrat a vpravit do vajíčka pouze kvalitní a zralou spermii. Tím se zvyšuje úspěšnost léčby neplodnosti. Přirozeně jsou schopny oplodnit vajíčko pouze zralé spermie, které se dokážou specificky navázat na tzv. oocytární komplex, konkrétně na hyaluronan. Nezralé spermie, které nemají hyaluronanový receptor, se na oocytární komplex nenavážou a nejsou schopny vajíčko oplodnit. PICSI spojuje výhody ICSI či IMSI s možností vybrat zralou spermii. Tuto techniku lze použít za předpokladu dostatečné koncentrace pohyblivých spermií v ejakulátu.

Po úspěšném oplodnění se vajíčko počne dělit a mění na embryo. Laboratorními postupy provádíme tzv. kultivaci embryí.  

Objednejte se na konzultaci