Stimulace vaječníků

Stimulace vaječníků

Stimulace vaječníků je fáze léčby, při které upravujeme průběh první poloviny ženského cyklu takovým způsobem, aby na vaječnících nedozrálo pouze jedno vajíčko, jak je obvyklé, ale několik, optimálně kolem 10 vajíček.

Získání většího počtu kvalitních vajíček nám dává možnost získat více zdravých embryí pro následný embryotransfer do dělohy ženy. Docílíme toho pomocí léků na hormonálním základu, které se, až na výjimky, podávají injekčně. Tyto léky se naučíte si sama aplikovat. Tento postup se nazývá kontrolovaná ovariální hyperstimulace (COH) a je pod pečlivým a pravidelným dohledem lékaře.

Stimulace vaječníků se zahajuje 1. až 3. den menstruačního cyklu.

Stimulace vaječníků trvá u různých pacientek různou dobu, nejčastěji kolem 9 dnů. Může však trvat i kratší nebo delší dobu. Prvních 5-6 dnů stimulace probíhá bez kontroly, v dalším průběhu je pak již průběh stimulace pravidelně kontrolován ultrazvukovým vyšetřením, a to obden, obvykle v pondělí, středu a pátek.  V některých případech je potřebné vyšetření každodenní.

Po dosažení vhodné velikosti folikulů je stimulace ukončena, podává se lék navozující zrání vajíček a je stanoven termín odběru vajíček (tzv. ovariální punkce). 

Objednejte se na konzultaci