Vyšetření muže

Vyšetření muže

Před zahájením léčby je u muže nutné vyšetřit spermiogram a provést test na některé přenosné nemoci. Dále u všech pacientů vyšetřujeme krevní skupinu

Odběr ejakulátu probíhá u nás na klinice v samostatné, k tomuto účelu určené místnosti.  Před odběrem je nutná minimálně 3 denní sexuální abstinence. Spermie jsou poškozovány teplem, vyhýbejte se proto, prosím, před odběrem spermií saunování nebo horkým koupelím.  Pokud je prováděn odběr spermií doma, je nutné zabezpečit transport spermií na kliniku při tělesné teplotě a s dobou trvání kratší než jednu hodinu.

Muž podstupující vyšetření spermií je musí předat osobně a prokázat se platným dokladem totožnosti.

Z odebrané krve jsou poté provedeny testy na přenosné nemoci.

Při patologických hodnotách spermiogramu dále provádíme z odebrané krve nebo ejakulátu:

  • hormonální vyšetření
  • genetické vyšetření
  • Sperm Flow test - vyšetření integrity akrozomu spermií, intrakrozomílní protein, doba životnosti spermií atd

Někteří pacienti jsou odesláni na urologické vyšetření a imunologické vyšetření.

Po dokončení vyšetření je pacient obeznámen s jeho výsledkem a je mu navržen vhodný postup pro další léčbu.

V případě, že léčený pár nemá vhodné vlastní spermie ze zdravotních důvodů, lze situaci řešit užitím spermií získaných od anonymních dárců.

Dárci zařazeni do našeho dárcovského programu jsou podrobeni genetickému a sérologickému vyšetření k vyloučení zjistitelných dědičných chorob a infekcí.  Zdravotnické zařízení je vázáno zákonnou mlčenlivostí a nesmí příjemci sdělit totožnost dárce ani dárci sdělit totožnost příjemce.

Stejně důležité, jako důkladné vyšetření muže, je i vyšetření ženy.

Objednejte se na konzultaci