Vyšetření ženy

Vyšetření ženy

Před zahájením léčby musí být žena vyšetřena gynekologicky, musí být zhodnocen profil jejich pohlavních hormonů a vyšetřeny některé přenosné nemoci. Dále vyšetřujeme v rámci základního funkci štítné žlázy.

Vstupní gynekologické vyšetření probíhá v ambulanci lékaře, který o pacientku pečuje. Jedná se o gynekologické vyšetření v zrcadlech, pohmatem a ultrazvukové gynekologické vyšetření.

Stanovení profilu pohlavích hormonů je velmi důležité pro správné naplánování léčby. Probíhá formou odběru krve, který musí být proveden 2., 3., nebo 4. den menstruačního cyklu. Vyšetřují se hormony se vztahem k funkci vaječníků (FSH, LH, AMH, prolaktin, testosteron, estradiol).

Poruchy štítné žlázy se mohou významně spolupodílet při vzniku neplodnosti. Proto stanovení funkce štítné žlázy u nás patří do základního souboru vyšetření. Vyšetření probíhá formou odběru krve, ze které se pak stanovují hodnoty TSH, free-T3, free-T4.  Máme-li podezření na poruchu štítné žlázy, tak se vyšetřuje i přítomnost autoprotilátek proti štítné žláze.

Z odebrané krve jsou také vyšetřeny přenosné nemoci.

Pro řádné stanovení diagnózy a následného stanovení postupu léčby je  výhodné provést u pacientky ambulantní hysteroskopické vyšetření minimálně v rozsahu HyCoSy (hystero – salpingo – contrast- sonography). Nejpřesnější  diagnóza a tím i následná nejvhodnější léčba  je však stanovena po hysterolaparoskopii.

V některých případech je velmi vhodné provést genetické vyšetření

Zde se jedná o vyšetření choromozomů speciálními technikami (analýza Y chromozomu, vyšetření genu cystické fibrozy).  Abnormální nálezy mohou být jednou z příčin neplodnosti, mohou vést k selhání léčby  metodami  asistované reprodukce, mnohdy k opakovaným potratům.

Imunologické vyšetření patří mezi další důležité vyšetření plodnosti ženy. Vyšetřují se protilátky proti spermiím, vajíčkům a embryím, antifosfolipidové protilátky. V indikovaných případech (opakované potrácení, opakovaně neúspěšná léčba metodami asistované reprodukce) se provádí vyšetření buněčné imunity (NK cells)

V případě, že léčený pár nemá vhodné vlastní  oocyty  z různých zdravotních důvodů, lze situaci řešit užitím vajíček získaných od anonymní dárkyně

Po dokončení vyšetření je pacientka obeznámena s výsledky a je jí navržen vhodný postup pro další léčbu

Pro úspěch léčby je také důležité vyšetření muže.

Objednejte se na konzultaci