Diagnostika neplodnosti

Diagnostika neplodnosti

Diagnostika plodnosti partnerského páru je komplexní proces, který má svá pravidla a přispívá k odhalení příčiny neplodnosti.

Po zjištění příčiny je stanovena následná léčba, která je u každé pacientky individuální.

Některé případy jsou diagnosticky snažší, jiné vyžadují komplexnější a podrobnější vyšetření. Vyhodnocením většího množství a způsobů vyšetření získáme komplexnější přehled o možné příčině neplodnosti. Poté jsme schopni navrhnout co nejoptimálnější a nejekonomičtější léčbu.

Kde začít ?

Vždy doporučujeme příčinu neplodnosti od počátku diagnostikovat u páru – muže i ženy. Počáteční vyšetření muže je velmi rychlé (spermiogram). Základní  vyšetření ženy spočívá v důkladnější gynekologické prohlídce specialistou a vyšetření krve.

OBJEDNEJTE SE NA ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ

Diagnostické metody při vyšetření muže

Vyšetření spermiogramu – základní a rozšířené (při patologických hodnotách)

Při patologických hodnotách spermiogramu dále provádíme:

  • hormonální vyšetření
  • genetické vyšetření
  • urologické vyšetření
  • Sperm Flow test - vyšetření integrity akrozomu spermií, intrakrozomílní protein, doba životnosti spermií atd
  • genetické vyšetření
  • imunologické vyšetření

Diagnostické metody při vyšetření ženy

  • Palpační gynekologické vyšetření -  rutinní součást a základní vyšetření k zhodnocení orgánů malé pánve.
  • Ultrazvukové vyšetření malé pánve

Základní vyšetření  spočívá v provedení transvaginálního či abdominálního ultrazvuku malé pánve  (dělohy , vaječníků a jejich okolí) s  ohledem na fázi menstruačního cyklu. Ultrazvukové vyšetření dokáže posoudit velikost a tvar dělohy, přítomnost patologických svalových útvarů (myomů), výšku a kvalitu děložní sliznice. Dává nám informace o stavu vaječníků, růstu folikulů a přítomnosti cyst  a v některých případech i endometriozy.

Hormonální vyšetření

Vyšetření krve v období 2. - 4. dne menstruace nám dává informace o stavu vaječníků, jejich schopnosti tvořit dostatečný počet kvalitních vajíček a možné odpovědi na stimulační léčbu.

Vyšetřují se hladiny folikulostimulačního hormonu (FSH) , luteinizačního hormonu (LH) a  Anti-Mülleriánského hormonu (AMH) jako základních ukazatelů  tzv. ovariální rezervy. Nedílnou součástí hormonálního vyšetření je  stanovení hladiny prolaktinu (PRL) a hormonů  štítné žlázy /TSH,FT3, FT4/.

RTG vyšetření dělohy a vejcovodů – hysterosalpingografie (HSG) – vyšetření, které je dnes zastaralé a již se takřka neprovádí.

UZ vyšetření dělohy – nahradilo HSG, kdy je kontrastní látka aplikována pod ultrazvukovou kontrolou do dutiny děložní a sleduje se její průnik vejcovody. Nazývá se HyCoSy (hystero – salpingo – contrast- sonography)

Hysteroskopie

Hysteroskopie je metoda, umožňující vizualizaci dutiny děložní a provedení  výkonů v dutině a hrdlu děložním –biopsie sliznice, odstranění polypů, srůstů a sept dělohy. Vyšetření se provádí speciálním přístrojem – hysteroskopem. Hysteroskopie je buďto diagnostická- lze provést bez anestezie (uspání) nebo operační – zde bývá anestezie nutností.

Laparoskopie

Laparoskopie je vyšetřovací metoda, která umožňuje prohlédnout dutinu břišní a ověřit průchodnost vejcovodů. Spadá do tzv. „minimálně invazivní chirurgie“ – kdy pomocí speciálních nástrojů a techniky lze několika pomocnými vpichy zobrazit dutinu břišní a provést  potřebný operační zákrok, bez  nutnosti otevírat  dutinu břišní. Laparoskopie je také diagnostická nebo léčebná, ale u obou těchto metod je nutné uspání.

Genetické vyšetření

Zde se jedná  o vyšetření choromozomů speciálními technikami (analýza Y chromozomu, vyšetření genu cystické fibrozy), které nám dává  informaci o genetické výbavě páru. Abnormální nálezy mohou být jednou z příčin neplodnosti, mohou vést k selhání léčby metodami asistované reprodukce a mnohdy  k opakovaným potratům. U mužů s patologickým genetickým nálezem dochází k poruchám tvorby a vývoje spermií.

Imunologické vyšetření

Imunologické vyšetření  patří mezi další důležité  vyšetření plodnosti ženy. Vyšetřují se protilátky proti spermiím, vajíčkům a embryím, antifosfolipidové protilátky. V indikovaných případech (opakované potrácení, opakovaně neúspěšná léčba metodami asistované reprodukce) se provádí vyšetření buněčné imunity (NK cells). 

Po provedení diagnostiky příčin neplodnosti páru můžeme zahájit léčbu těmito metodami klasickými metodami nebo léčbu IVF.

Objednejte se na konzultaci