Léčba neplodnosti

Léčba neplodnosti

Co opravdu potřebujete k léčbě neplodnosti.

Léčebné metody

V návaznosti na zjištěné výsledky a  vyhodnocení diagnózy navrhujeme  páru, který má problém s neplodností, nejvhodnější léčebnou metodu. Při léčbě  postupujeme od  jednoduchých  metod (časovaný pohlavní styk, intrauterinní inseminace - IUI) k metodám náročnějším (IVF, ICSI, PICSI, atd.) ´

Výjimku tvoří případy, kdy je diagnostikována těžší patologie ve výsledku spermiogramu nebo neprůchodnost vejcovodů, případně je vyšší věk ženy a muže. Tehdy je oplodnění bez využití moderních metod IVF velmi nepravděpodobné. Navíc prodlužováním málo účinné léčby roste věk ženy,  kdy ve věku nad 35 let výrazně klesá pravděpodobnost jejího otěhotnění i při využití IVF metod.

Indukce ovulace

Indukce ovulace je podpora růstu a dozrávání vajíček ve vaječnících pro následné přirozené oplodnění. Užívá se hlavně  u žen s anovulačními cykly, kde nedochází k pravidelnému uvolňování zralého vajíčka. Pro stimulaci vaječníků používáme různé  léky hormonální či nehormonální povahy. Nejčastěji používaným přípravkem je klomifencitrát (Clostilbegyt,Clomhexal ). Ultrazvukovým vyšetřením se během stimulace sleduje počet a velikost folikulů ve vaječnících, ve kterých se vajíčka vyvíjejí. Hodnotí se taktéž charakter a výška děložní sliznice. Rizika spojená s touto metodou jsou minimální,  s výjimkou možnosti vzniku vícečetného těhotenství a případných komplikací s ním spojených.

Intrauterinní inseminace (IUI)

Nejjednodušší metoda asistované reprodukce. Použitím stimulačních léků se stimulují  2 až 3 vajíčka k dozrání.  Ke stimulaci se obvykle používají tabletky Clomiphene citrátu nebo injekce gonadotropinu. Monitorování léčby se provádí ultrazvukovým měřením velikosti folikulů do velikosti 18 mm a více. Cílem IUI je stimulovat růst a dozrání co největšího počtu folikulů (nejméně 1-3 ). Když folikuly dosáhnou požadované velikosti, aplikujeme  injekci hCG, který od startuje ovulaci. V den provedení IUI  partner ráno poskytne sperma, které se připraví k inseminaci. Čerstvé sperma se po odběru pročistí speciální látkou a zkoncentruje. Lékař pomocí tenkého katetru zavede připravené sperma  až do dutiny děložní. Jedná se o  ambulantní, jednoduchý a bezbolestný výkon, bez anestezie.

Tento typ léčby je vhodný při imunologickém cervikálním faktoru či sterilitě neznámého původu, kdy jsou všechna vyšetření v normě a spontánně se nedaří otěhotnět. Někdy se užívá i při  hraničních hodnotách spermiogramu.  Celosvětově je udávána úspěšnost IUI kolem 8 – 10% na cyklus.

Výhodou metody IUI  je, že nevyžaduje odběr vajíčka a celkovou anestezii.

Před samotným procesem IUI je nutno projít důkladným vyšetřením příčiny neplodnosti.

Studie dokazují, že tato metoda je neefektivní v případech, kdy sperma partnera má nízkou koncentraci nebo spermie mají špatný tvar. Ženy s poruchami ovulace se mohou léčit metodou IUI pouze v případě, že jejich reakce na stimulaci je přiměřená.  Zde  hormonální léčba stimuluje ovulaci a IUI je načasovaná na období ovulace. Hormonální stimulace se obvykle používá i u žen bez poruch ovulace. V případech, kdy nelze použít spermie partnera, je možná podstoupit inseminaci spermatem dárce (AID), kdy se užije sperma anonymního vyšetřeného dárce.

Zde je nutno se  řídit zákony a právními předpisy České republiky. Z hlediska těchto nařízení je použití čerstvého spermatu anonymního dárce pro inseminaci zakázané. Všechny vzorky spermatu anonymního dárce musí být testovány, zmraženy a uskladněny. Až po dalším půlročním negativním testu dárce na přítomnost infekčních chorob mohou být uvolněny k darování. 

Partnerský pár může podstoupit několik cyklů IUI a pokud nedojde k otěhotnění, lékař zpravidla doporučí účinnější léčebnou metodu – in vitro fertilizaci (IVF).

Minimální stimulace IVF

Minimální stimulace vaječníků je určená pro ženy, které nechtějí podstoupit klasickou stimulaci IVF. Ke stimulaci se využívá tablet Clomiphen citrátu (Clostilbegyt) v kombinaci s nízkými dávkami injekčních preparátů, které jsou známé z klasických IVF cyklů. Oplození vajíček probíhá metodou ICSI, případně IMSI či PICSI . Pravděpodobnost otěhotnění je výrazně nižší než u klasického IVF, ale není zde takřka riziko OHSS (hyperstimulace) a  náklady na stimulaci IVF jsou nižší

Nejčastěji je minimální stimulace využívána v těchto případech:

  • předchozí stimulace  komplikovaná ovariálním hyperstimulačním syndromem (OHSS)
  • u žen se syndromem polycystických vaječníků (PCO syndrom).
  • u opakovaného selhání léčby neplodnosti  klasickou metodou  IVF a ET
  • žena se obává nežádoucího účinku hormonální stimulace
  • při nutnosti minimalizace nákladů na léčbu i za cenu nižší efektivity

Tato metoda je pro svou nízkou efektivitu využívána velmi zřídka.

Pokročilé metody reprodukční medicíny:

Objednejte se na konzultaci