Dárcovství zárodečných buněk

Darování vajíček i spermií je v České republice založeno na principu anonymity mezi dárcem, dárkyní, příjemci darovaných pohlavních buněk i dítětem narozeným z darovaných vajíček či spermií.

Darování zárodečných buněk je upraveno Zákonem  č.373/2011 Sb., o specifických zdravotnických službách.

Dárcovství pohlavních buněk je dle zákona  bezúplatné, avšak dárkyním a dárcům jsou kompenzovány účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložené výdaje spojené s darováním.

Více o dárcovství zárodečných buněk si přečtete zde.

Objednejte se na konzultaci