Genetické vyšetření

vyšetření choromozomů speciálními technikami (analýza Y chromozomu, vyšetření genu cystické fibrozy), které nám dává  informaci o genetické výbavě páru.

Abnormální nálezy mohou být jednou z příčin neplodnosti, mohou vést k selhání léčby metodami asistované reprodukce a mnohdy  k opakovaným potratům. U mužů s patologickým genetickým nálezem dochází k poruchám tvorby a vývoje spermií.

Objednejte se na konzultaci