Intracytoplasmatická injekce spermií (ICSI)

Je  injekce jediné spermie přes obal (zona pellucida) do nitra vajíčka. Tato metoda pomáhá velkému  množství párů, u kterých ještě před lety byla léčba považována za beznadějnou a byli nuceni užít darované spermie.

Metoda ICSI  je  mikromanipulační technikou, kdy je spermie nasáta do velmi tenké a ostré skleněné kapiláry a tato je zavedena do vajíčka přes jeho obal. Spermie z této kapiláry je injikována (vpíchnuta) dovnitř vajíčka.

Více o technikách asistované reprodukce se dozvíte zde.

Objednejte se na konzultaci