Mikromanipulace

Laboratorní metody, při kterých se manipuluje s velmi malými částmi hmoty - zejména buňkami. Při léčbě neplodnosti jde nejčastěji o manipulaci se zárodečnými buňkami.

Objednejte se na konzultaci