NK cells

Vyšetření buněčné imunity. Provádí se v indikovaných případech (opakované potrácení, opakovaně neúspěšná léčba metodami asistované reprodukce).

Objednejte se na konzultaci