Kryokonzervace

Zamražení je metoda, kterou lze zamrazit (kryokonzervovat) nadbytečné zárodečné buňky a uchovávat je libovolně dlouhou dobu v tekutém dusíku pro další pozdější přenos.

Kryokonzervace embryí

Kryokonzervace se používá tehdy, když je k dispozici více kvalitních embryí, která nebyla zavedená v daném cyklu. V případě těžkého ovariálního hyperstimulačního syndromu či nevhodných podmínkách pro transfer (např. jiná akutní nemoc pacientky, nízká sliznice děložní apod.) se zamražují všechna embrya.

Na výběr jsou dvě metody mražení. Přednostně embrya zamražujeme metodou vitrifikace.

Pomalé mražení se provádí na speciálním přístroji, který postupně, pomalu (0,3 °C/min) během několika hodin sníží teplotu pejety, ve které jsou uchovávány embrya. Tento proces přežívá asi 50 % embryí.

Vitrifikace – při této metodě se používají vysoké koncentrace speciálních médií, které chrání embrya před poškozením, a velmi rychlé zamražování (15000-30000°C/min). U vitrifikovaných embryí téměř nedochází k poškození chladem. Tento proces přežívá až 90% zárodečných buněk.

Úspěšnost transferu zamrazených - rozmrazených embryí (kryoembryotransfer- KET) bývá dnes při užití vitrifikace  téměř stejná jako  u přenosu čerstvých embryí.  Nadto je pro ženu výhodou, že nepotřebuje hormonální stimulaci a další odběr vajíček. Také finanční náklady jsou pro pacientku daleko nižší.

Kryokonzervace spermií

Kryokonzervace spermií – SPERMABANKA –   vhodná pro pacienty před onkologickou léčbou či před léčbou  mimotělním oplodněním.

Kryokonzervace oocytů je vhodná i v případech neočekávané absence partnerových spermií v léčebném cyklu IVF  (z důvodů zdravotních, dopravních, pracovních nebo momentálního psychického rozpoložení).

Kryokonzervace oocytů

Kryokonzervace oocytů je atraktivní možností pro zachování ženské plodnosti.

Je vhodná v případě hrozícího selhání funkce vaječníků, kdy umožní pacientkám uchování jejich vlastních vajíček pro budoucí použití.

Nabízí možnost ženám ve fertilním věku před léčbou onkologického onemocnění zachovat naději na otěhotnění v případě zvládnutí jejich nemoci.

 Kryokonzervace oocytů je vhodná i v případech neočekávané absence partnerových spermií v léčebném cyklu IVF  (z důvodů zdravotních, dopravních, pracovních nebo momentálního psychického rozpoložení).