IVF léčba s darovanými vajíčky

U párů, kde ze zdravotních důvodů  nelze  docílit těhotenství pomocí vlastních zárodečných buněk, jsou užívány pouze dvě možnosti, jak založit rodinu – přijmout darované vajíčko či spermii nebo adoptovat dítě.

Máme k dispozici rozsáhlou databází dárkyň, která umožňuje vybrat vhodnou dárkyni bez dlouhých čekacích lhůt.

Náš tým lékařů a embryologů má dlouholeté zkušenosti v programu darování vajíček a dosahuje úspěšnosti otěhotnění nad 50 % na jeden léčebný cyklus.

Vajíčka, získaná od anonymní zdravé dárkyně, jsou oplozena spermiemi partnera příjemkyně a vzniklá embrya  jsou přenesena (transferována) do dělohy příjemkyně.

Léčba neplodnosti metodou darování vajíček je pro každý léčený pár velmi náročná. Přináší velkou emoční a citovou zátěž, ale na druhé straně nabízí reálnou šanci mít děti i těm párům, které by bez jejího využití šanci neměli žádnou.

Pro léčbu lze použít „čerstvé“ darované oocyty, nebo oocyty kryokonzervované. Na naši klinice upřednostňujeme dárcovství čerstvých oocytů.

Darování vajíček je v České republice legální, dobrovolné, bezpečné a je založeno na principu anonymity mezi dárcem (dárkyní) a příjemci darovaných pohlavních buněk a mezi dárcem (dárkyní) a dítětem narozeným z darovaných pohlavních buněk.

Pro koho je dárcovství vajíček

  • pro páry, kde žena neprodukuje vlastní vajíčka (ženy, u kterých nedošlo k vývoji vaječníků , byly jim odstraněn oba vaječníky při operaci, či ženy postižené předčasným selháním funkce vaječníků (předčasné ovariální selhání);
  • pro páry, kde žena neprodukuje kvalitní vajíčka (ženy, které opakovaně prodělaly léčbu  metodou mimotělního  oplodnění a nebyla získána kvalitní vajíčka nebo nevznikla kvalitní embrya nebo ženy vyššího věku, které produkují vajíčka nižší kvality a ta nejsou schopná oplození nebo vzniklá embrya se nedokážou  uhnízdit v děloze);
  • pro páry, kde je žena přenašečkou dědičného onemocnění (u těchto žen byla genetickým vyšetřením zjištěna porucha chromozomů, u které je nebezpečí přenosu vrozené vady na budoucí potomky).