Výběr dárkyň

Výběr dárkyň

Rozsáhlá databáze dárkyň umožňuje co nejpřesnější výběr bez dlouhého čekání.

Výběr vhodné a zdravé dárkyně

Darování vajíček je v České republice anonymní, dobrovolné a bezplatné.  Naše dárkyně jsou mladé ženy do 33 let, splňující  požadavky , stanovené legislativou České republiky (zákonem č. 296/2008 o lidských tkáních a buňkách, prováděcí vyhláškou č.  422/2008 Sb., jakost a bezpečnost lidských tkání a buněk určených k použití u člověka )  , Evropskou tkáňovou direktivou a striktní  kritéria pro vyhledávání dárkyň vajíček (Guidelines for oocyte donation of The American Society of Reproductive Medicine, publikovaných v časopise Fertility and Sterility, Vol.77, No. 6, Suppl. 5, June 2002). U všech dárkyň je předem provedeno gynekologické, endokrinologické a genetické vyšetření a jsou opakovaně testovány na přítomnost pohlavně přenosných onemocnění  (virů i bakterií)  - HIV, Syphyllis, žloutenky, chlamydie, cytomegaloviry.

Do programu darování jsou zařazeny pouze dárkyně, které všechna tato vyšetření absolvují s negativními výsledky.

Naše dárkyně jsou zpravidla studentky nebo maminky na mateřské dovolené

Vhodnou dárkyni vybíráme na základě požadavků léčeného páru (výška, váha, barva vlasů a očí, vzdělání) atd.

U IVF cyklů s darovanými spermiemi  nebo oocyty nabízíme  službu  uchování oocytů stejné dárkyně nebo spermií stejného dárce.  Tuto službu u nás klienti využívají pro druhé dítě v novém IVF cyklu.

Objednejte se na konzultaci