O nás

GYNCENTRUM OSTRAVA s.r.o. je moderní klinika pro léčbu neplodnosti. Problematikou léčby neplodnosti a IVF se zabýváme od roku 1993. Patříme mezi kliniky s nejdelší odbornou historií v České republice. Naše služby poskytujeme jak pacientům z České republiky, tak i ze zahraničí.

Našim cílem je trvale dosahovat co nejlepších výsledků léčby.

Tento cíl se nám daří plnit díky zkušeným lékařům, embryologům a zdravotnickému personálu. Naši lékaři jsou držiteli akreditací o nejvyšším možném vzdělání v oboru reprodukční medicíny. GYNCENTRUM OSTRAVA s.r.o. je akreditovaným pracovištěm pro výuku nových lékařů v oboru reprodukční medicína.

Díky mnohaletým zkušenostem našich lékařů a embryologů v léčbě neplodnosti a rovněž pravidelným investicím do nových laboratorních technologií se nám daří dosahovat vynikajících výsledků a trvale zvyšovat úspěchy v asistované reprodukci.

U pacientek ve věku do 35 let při IVF ET s ICSI se nám daří překonávat 50% úspěšnost léčby.

V naší klinice poskytujeme také služby všeobecné gynekologie, porodnictví a mamologie.