Úhrady pojišťoven

Převážná část péče poskytované našim klientkám je hrazena zdravotními pojišťovnami.

GYNCENTRUM OSTRAVA s.r.o. má sjednány smlouvy na úhradu péče s těmito zdravotními pojišťovnami:

 

Podmínky pro úhradu umělého oplodnění

Pojišťovny hradí IVF cyklus třikrát za život pacientky, nebo bylo-li v prvních dvou IVF cyklech transferováno pouze 1 embryo, čtyřikrát za život. Horní hranice pro úhradu zdravotní pojišťovnou je 39 let.

Z veřejného zdravotního pojištění je hrazen klasický IVF cyklus a běžné léky. Mnoho pacientek se obává vysoké finanční náročnosti léčby. Toto však není zcela pravdou. Výše doplňkových úhrad se odvíjí od využití modernějších a nákladnějších technologií, které vedou k vyšší efektivitě léčby a větší pravděpodobnosti otěhotnění pacientky.