Prenatální screening

V rámci zkvalitnění prenatální péče nabízíme u nás v Gyncentru nastávajícím maminkám komplexní spektrum ultrazvukových vyšetření v průběhu těhotenství.

Pro objednání volejte 596 118 201

 

Ultrazvukové vyšetření v I. trimestru

Provádíme od 11. do konce 13. týdne* těhotenství s cílem:

 • přesného stanovení délky trvání těhotenství změřením temenokostrční vzdálenosti plodu (CRL)
 • určení přesného termínu porodu
 • stanovení počtu plodů u vícečetného těhotenství a upřesnění, zda mají společnou placentu či nikoliv, což je nejdůležitější informace pro další management těhotenství

 • stanovení individuálního rizika chromozomální vady plodu

 • stanovení individuálního rizika rozvoje preeklampsie a poruchy růstu plodu později v těhotenství

 • diagnostiky některých vrozených vývojových vad plodu

  *je třeba se telefonicky objednat 9. - 1O. týden těhotensví Stanovení individuálního rizika chromozomální vady plodu

  Chromozomální vada je porucha v počtu chromozomů (genetické výbavy) plodu. Nejčastěji se jedná o Downovu chorobu, méně často pak o Edwardsův či Patauův syndrom, výjimečně další. Individuální výši rizika vypočítáme z:

 • věku rodičky

 • vyšetření drobných ultrazvukových nálezů u

  plodu – tzv. markerů, kam řadíme šířku
  šíjového projasnění (NT - nuchální translucence), přítomnost či absenci nosní kůstky, průtok krve srdeční chlopní a v tzv. venózním duktu

 • laboratorního vyšetření hladin dvou hormonů z krve - PAPP-A a beta-hCG

V případě vysokého rizika postižení doporučujeme diagnostickou metodu k vyloučení nebo potvrzení vady, tzn. invazivní odběr choriových klků nebo plodové vody. V případě nízkého rizika označíme výsledek testu jako negativní a doporučíme ultrazvukové vyšetření k detekci vrozených vývojových vad ve II. trimestru. Tímto testem lze zachytit více než 95 % plodů s Downovou chorobou.

Stanovení individuálního rizika rozvoje preeklampsie a poruchy růstu plodu

Preeklampsie znamená onemocnění projevující se vysokým krevním tlakem, otoky a přítomností bílkoviny v moči těhotné. Příčinou této choroby je špatná funkce placenty, což se projeví také u vyvíjejícího se plodu právě poruchou jeho růstu v děloze. Postihuje asi 4-6 % těhotných. V závažných případech může preeklampsie vážně ohrozit zdraví a život matky i jejího ještě nenarozeného dítěte a bývá často důvodem k předčasnému ukončení těhotenství. Objevuje se až po 2O. týdnu těhotenství, proto ji nejsme schopni v I. trimestru rozpoznat. Umíme však stanovit riziko jejího rozvoje v pozdějších fázích těhotenství. Vyšetření lze provést současně s výše uvedeným screeningovým vyšetřením na nejčastější chromozomální vady. Individuální riziko stanovíme na základě:

 • věku rodičky

 • měření krevního tlaku

 • měření průtoku krve děložními tepnami ultrazvukem

 • laboratorního vyšetření krve – PAPP-A, beta-hCG, PLGF

  Takto se podaří předvídat až 9O % závažných forem preeklampsie. V případě zjištění vysokého rizika rozvoje choroby lze toto riziko významně snížit každodenním užíváním Aspirinu.

  Diagnostika některých vrozených vývojových vad plodu

  Přestože plod v tomto období těhotenství měří pouze 45 – 84 mm, lze zkušeným lékařem disponujícím příslušným přístrojovým vybavením popsat základní morfologii plodu a diagnostikovat také některé závažné vývojové vady. Jedná se např. o poruchy vývoje hlavičky a mozku, končetin, některé rozštěpové vady nervové trubice, obličeje nebo přední stěny břišní.

  V rámci jedné návštěvy u lékaře je pacientce sdělen výsledek, vystavena podrobná zpráva o provedeném prvotrimestrálním vyšetření a doporučen další postup. Toto vyšetření je nadstandardní a není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Některé zdravotní pojišťovny na toto vyšetření přispívají.

screening chromozomálních vad 850 Kč
screening preeklampsie 250 Kč

Objednání, volejte v 9. týdnu:

11+0 až 11+6: odběr krve HCG+PLGF+PAPP-A
12+0 až 13+6: ultrazvuk

 

Ultrazvukové vyšetření ve II. trimestru s podrobným hodnocením morfologie plodu

 

Provádíme od 19. do konce 22. týdne* těhotenství a je zaměřeno především na:

 • podrobné vyšetření všech orgánových systémů plodu a vyloučení vrozených orgánových vad

 • měření biometrických parametrů plodu (hlavička, bříško, stehenní kost) se stanovením

  možných odchylek růstu

 • umístění placenty

 • stanovení množství plodové vody

  Podrobné hodnocení morfologie plodu je jedno z nejdůležitějších vyšetření v průběhu celého těhotenství a není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Aktuální cenu vyšetření naleznete na internetových stránkách.

  *je třeba se telefonicky objednat 16. - 17. týden těhotensví

cena vyšetření 1.100 Kč

Objednání, volejte v 16. týdnu:

19+0 až 22+0: ultrazvuk

Při zakoupení balíčku I. a II. trimestr, zvýhodněná cena 1.800 Kč

 

Ultrazvukové vyšetření ve III. trimestru

Provádíme od 3O. do 32. týdne těhotenství a je zaměřeno především na:

 • diagnostiku poruchy růstu plodu měřením biometrických parametrů a jejich srovnáním s předchozími vyšetřeními

 • měření průtoku krve v mateřských cévách a cévách plodu v případě zjištění zpomalení růstu plodu

 • hodnocení velikosti, morfologie a uložení orgánů

 • umístění placenty

 • stanovení množství plodové vody

  Toto vyšetření je obvykle provedeno vaším ošetřujícím gynekologem. V případě abnormálního nálezu je možnost provedení superkonziliárního ultrazvukového vyšetření na našem pracovišti.

 

Ultrazvukové vyšetření k odhadu hmotnosti plodu a vyloučení růstové restrikce 

cena vyšetření 600 Kč

Objednání:

36+0 až 37+0: ultrazvuk

 

Superkonsiliární ultrazvukové vyšetření

Cena vyšetření hrazena pojišťovnou

Nutná žádanka od ošetřujícího gynekologa

Objednání:

Kdykoliv v průběhu těhotenství při podezření na vrozenou vývojovou vadu plodu nebo patologii fetoplacentární jednotky

Objednání k prenatálnímu ultrazvukovému vyšetření: 596 118 201

 

Zaručujeme profesionální a individuální přístup. Všechna vyšetření jsou prováděna vysoce kvalifikovaným a zkušeným lékařem s certifikací Fetal Medicine Foundation v Londýně (FMF) a s licencí pro Superkonziliární vyšetření plodu vydávané Ultrazvukovou sekcí České gynekologicko-porodnické společnosti. Používáme nejmodernější přístrojové a softwarové vybavení.