Prenatální screening

Nabízíme ultrazvuková vyšetření v I., II. a III. trimestru.

Všechna tato vyšetření jsou hodnocena dle standardů a doporučení FMF (Fetal Medicine Foundation v Londýně).

Ultrazvukové vyšetření v I. trimestru

screening chromozomálních vad 850 Kč
screening preeklampsie 250 Kč

Objednání, volejte v 9. týdnu:

11+0 až 11+6: odběr krve HCG+PLGF+PAPP-A
12+0 až 13+6: ultrazvuk

 

Ultrazvukové vyšetření ve II. trimestru s podrobným hodnocením morfologie plodu

cena vyšetření 1.100 Kč

Objednání, volejte v 16. týdnu:

19+0 až 22+0: ultrazvuk

Při zakoupení balíčku I. a II. trimestr, zvýhodněná cena 1.800 Kč

 

Ultrazvukové vyšetření k odhadu hmotnosti plodu a vyloučení růstové restrikce 

cena vyšetření 600 Kč

Objednání:

36+0 až 37+0: ultrazvuk

 

Superkonsiliární ultrazvukové vyšetření

Cena vyšetření hrazena pojišťovnou

Nutná žádanka od ošetřujícího gynekologa

Objednání:

Kdykoliv v průběhu těhotenství při podezření na vrozenou vývojovou vadu plodu nebo patologii fetoplacentární jednotky

Objednání k prenatálnímu ultrazvukovému vyšetření: 596 118 201