MUDr. Pavel Čermák. Ph.D., Gynekolog, IVF specialista

MUDr. Pavel Čermák. Ph.D.

Gynekolog, IVF specialista

Gynekolog, IVF specialista

Vzdělání:

1980-1986: LF UPOL, všeobecné lékařství, magisterský studijní program
1989: specializace v oboru gynekologie a porodnictví
2006: LF UPOL, gynekologie a porodnictví, doktorský studijní program
2008: specializace v oboru reprodukční medicína

Odborná praxe:

1986-1992: Gynekologicko porodnické oddělení, MěNsP Ostrava-Fifejdy, mladší sekundář
1992-1994: Gynekologicko porodnická klinika, FNsP Ostrava-Zábřeh, vedoucí ambulance pro diagnostiku a léčbu neplodných párů
1994-dosud: GYNCENTRUM OSTRAVA s.r.o., vedoucí lékař

Diplomy, licence:

  • Licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru reprodukční medicína.
  • Licence ČLK pro výkon soukromé lékařské práce a pro výkon funkce odborného zástupce v oboru gynekologie  a porodnictví
  • Držitel diplomu celoživotního vzdělávání lékaře
  • Držitel licence Senior Consultant Republic of Ireland
  • Držitel licence Senior Consultant of Nederland
  • Member of European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
  • Member of British Fertility Society (BFS)

Více než 20 let praxe v léčbě neplodných párů.

Samostatné vedení více než 2000 IVF/ET cyklů.