Microfludic sperm sorting

Microfluidic Sperm Sorting je laboratorní metoda třídění spermií pomocí mikročipu. Tato metoda je založena na principu přirozeného výběru spermií jejich aktivním průchodem přes bariéru.

Vytříděné spermie jsou po použití mikročipu kvalitnější, mají lepší morfologii, životaschopnost a pohyblivost. Nejpodstatnější zlepšení spočívá ve vytřídění spermií bez poškození DNA – vlastní genetické informace.

Oproti standardním metodám tento postup eliminuje poškození spermií při jejich zpracování a nevyžaduje ani žádnou předchozí úpravu vzorku spermatu a použití přístrojů, čímž se snižuje riziko kontaminace a oxidativní stres spermií.

 

Metoda zvyšuje úspěšnost cyklu přibližně až o 25 %.