Výuka studentů

Jsme akreditované pracoviště MZČR pro obor specializačního vzdělávání gynekologie a porodnictví. Jsme oficiálním výukovým pracovištěm Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

GYNCENTRUM OSTRAVA s.r.o. je od roku 2008 akreditovaným pracovištěm Ministrerstva školství pro výuku lékařů, vysokoškolských nelékařských oborů , středního zdravotnického personálu i studentů v oboru Reprodukční medicíny při Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

V současné době provádíme jednak pregraduální výuku vysokoškolských nelékařských oborů na katedře Ošetřovatelství a středního zdravotnického personálů, a pak také postgraduální výuku lékařú, připravujících se k nádstavbové atestaci v oboru Reprodukční medicína.

Přednášková aktivita

Naše klinika pravidelně pořádá semináře pro odbornou veřejnost především v těchto tématech:

  • Příčiny a léčba sterility u neplodných párů
  • Trendy v léčbě neplodnosti
  • Nové trendy v diagnostice léčby neplodných párů
  • Nová metoda kryokonzervace spermií a příprava inseminační dávky v programu asistované reprodukce
  • Zkušenosti s přípravou a kryokonzervací spermií pro program IVF a ET
  • Schéma stimulace a monitorování cyklu při in vitro fertilizaci a embryotransferu
  • Nové trendy při užívání GnRh antagonistů a rec-FSH při řízené ovariální hyperstimulaci
  • Srovnání techniky ICSI a laserem asistované ICSI u low responder pacientek
  • Specializované péče o neplodné páry