Ograniczenie anonimowości darców komórek w Polsce

Ograniczenie anonimowości darców komórek w Polsce

W Czeskiej Republice przepisy gwarantują pełną anonimowość dawców komórek i plemników.

CHCECIE, ABY WASZE DZIECKO WIEDZIAŁO, ŻE ZOSTAŁO POCZĘTE Z DAROWANYCH KOMÓREK?

NIE?

TO JEST DLA NAS OCZYWISTE!

DLATEGO LECZCIE NIEPŁODNOŚĆ W GYNCENTRUM OSTRAVA IVF CLINIC GDZIE PANUJE PEŁNA DYSKRECJA I ANONIMOWOŚĆ!

K 1.11.2015 w Polsce weszła nowa ustawa z Dz.U. 2015 poz.1087 USTAWA o leczeniu niepłodności.
Ustawa ta określa:
-sposoby leczenia niepłodności
-warunki dawstwa, pobierania, przetwarzania, testowania, przechowywania i dystrybucji komórek rozrodczych oraz zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji
-zasady ochrony zarodka i komórek rozrodczych w odniesieniu do ich zastosowania w biologii i medycynie w związku z leczeniem niepłodności

Ustawa nakazuje Rejestr dawców komórek rozrodczych i zarodków:
Art. 38 Dz.U. 2015 poz.1087:
Dane gromadzone w rejestrze są objęte tajemnicą i mogą być udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym w zakresie wynikającym z przepisów ustawy.
Osoba urodzona w wyniku procedury medyczniej wspomaganego rozrodu, w wyniku dawstwa innego niż partnerskie komórek rozrodczych lub dawstwa zarodka, ma prawo zapoznać się z informacjami dotyczącymi dawcy wymienionymi w art. 37 ust. 2 pkt 2 i 3 po osiągnięciu pełnoletności.
Oznacza to, źe w rejestrze zamieszcza się następujące dane: rok i miejsce urodzenia dawcy komórek rozrodczych lub dawców zarodka i informacje na temat stanu zdrowia dawcy komórek rozrodczych lub dawców zarodka.

W praktycei oznacza to, że pełnoletnia osoba będzie mieć możliwość wglądu do rejestru osób, które były urodzone w wyniku procedury medyczniej wspomaganej prokreacji, w wyniku dawstwa innego niż partnerskie komórki rozrodcze lub dawstwa zarodka. Udostępniane zastaną takie informacje jak miasto urodzenia dawcy, data urodzenia dawcy, oraz informacje o stanie zdrowia. Będzie wtedy wiadomo, że matka lub ojciec, którzy wychowywali dziecko, nie są biologicznymi rodzicami.

W Republice Czeskiej uprzecwieństwie do Polski, nie ma ustawy, która ogranicza anonimowość dawców komórek. Czeskie prawo zakazuje komukolwiek udzielania informacji na temat dawców komórek. Nie istnieje żaden rejestr dawców.
Jedyne informacje jakie można uzyskać od lekarza embrriologa to kolor włosów, kolor skóry i oczu.

 

Umów się telefonicznie na niezobowiązującą konsultację lekarską