Cennik

Cennik bez ubezpieczenia v Republice Czeskiej

.

Drukuj cennik

IN VITRO Z WŁASNĄ KOMÓRKĄ JAJOWĄ

Pełny program zapłodnienia in vitro z zastosowaniem komórki jajowej pacjentki – PAKIET 1A PLN 7 650
Płatność w dniu rozpisu stymulacji PLN 1 350
Płatność w dniu odbioru oocytów PLN 4 300
Płatność w dniu embriotransferu

 

Obejmuje: Konsultację przed rozpoczęciem IVF cyklu, zaproponowanie optymalnej stymulacji, monitorowanie stymulacji pod kontrolą USG, spermiogram, preparatykę nasienia do IVF, preparatykę oocytów, ICSI do 10 oocytów, przedłużoną hodowlę zarodków, embriotransfer, echo kateter, znieczulenie

Nie obejmuje: leków, STD (badania na obecność wirusów we krwi)

PLN 2 000
Pełny program zapłodnienia in vitro z zastosowaniem komórki jajowej pacjentki – PAKIET 1B PLN 12 600
Płatność w dniu rozpisu stymulacji PLN 6 300
Płatność w dniu odbioru oocytów PLN 4 300
Płatność w dniu embriotransferu

Obejmuje: Konsultację przed rozpoczęciem IVF cyklu, zaproponowanie optymalnej stymulacji, monitorowanie stymulacji pod kontrolą USG, spermiogram, preparatykę nasienia do IVF, preparatykę oocytów, ICSI do 10 oocytów, przedłużoną hodowlę zarodków, embriotransfer, echo kateter, znieczulenie, leki 2250 IU

Nie obejmuje: STD (badania na obecność wirusów we krwi)

PLN 2 000
Pełny program zapłodnienia in vitro z zastosowaniem komórki jajowej pacjentki – PAKIET 2A PLN 10 300
Płatność w dniu rozpisu stymulacji PLN 1 300
Płatność w dniu odbioru oocytów PLN 5 600
Płatność w dniu embriotransferu

Obejmuje: Konsultację przed rozpoczęciem IVF cyklu, zaproponowanie optymalnej stymulacji, monitorowanie stymulacji pod kontrolą USG, spermiogram, preparatykę nasienia do IVF, preparatykę oocytów, ICSI do 10 oocytów, przedłużoną hodowlę zarodków, EmbryoGlue, PrimoVision (obserwacja i monitoring embrionów), wspomaganie wylęgania (AH), embriotransfer, echo kateter, znieczulenie

Nie obejmuje: leków, STD (badania na obecność wirusów we krwi)

PLN 3 400
Pełny program zapłodnienia in vitro z zastosowaniem komórki jajowej pacjentki – PAKIET 2B PLN 15 250
Płatność w dniu rozpisu stymulacji PLN 6 250
Płatność w dniu odbioru oocytów PLN 5 600
Płatność w dniu embriotransferu

 

Obejmuje: Konsultację przed rozpoczęciem IVF cyklu, zaproponowanie optymalnej stymulacji, monitorowanie stymulacji pod kontrolą USG,spermiogram, preparatykę nasienia do IVF, preparatykę oocytów, ICSI do 10 oocytów, przedłużoną hodowlę zarodków, EmbryoGlue, PrimoVision (obserwacja i monitoring embrionów), wspomaganie wylęgania (AH), embriotransfer, echo kateter, znieczulenie, leki 2250 IU

Nie obejmuje: STD (badania na obecność wirusów we krwi)

PLN 3 400
In vitro w cyklu naturalnym (bez stymulacji) PLN 3000
Płatność w dniu rozpisu stymulacji PLN 1 700
Płatność w dniu embriotransferu

 

Obejmuje: Konsultację przed rozpoczęciem IVF cyklu, zaproponowanie optymalnej stymulacji, monitorowanie cyklu pod kontrolą USG, spermiogram, preparatykę nasienia do IVF, preparatykę oocytów

Nie obejmuje: Echo-kateter, znieczulenie, leków, STD (badania na obecność wirusów we krwi)

PLN 1300
KET - transfer mrożonych embrionów PLN 1 950

IN VITRO Z ZASTOSOWANIEM ŚWIEŻYCH ADOPTOWANYCH KOMÓREK JAJOWYCH

Pełny program zapłodnienia in vitro z zastosowaniem świeżych adoptowanych komórek jajowych - PAKIET I. PLN 19 350
Płatność w dniu konsultacji, obejmuje : konsultację wstępną i zapoznanie się z dokumentacją związaną z dawstwem oocytów PLN 850
Płatność w dniu przydzielenia dawcy PLN 9 500
Płatność w dniu odbioru oocytów PLN 6 000
Płatność w dniu embriotransferu

 

Obejmuje: Rekompensata dawcy, znieczulenie i stacjonowanie dawcy, leki dla dawcy, opieka koordynatora, badanie lekarskie, preparatykę nasienia, mrożenie nasienia, ICSI do 10 oocytów, przedłużoną hodowlę zarodków, embriotransfer, echo kateter, pokoj wypoczynkowy

Nie obejmuje: leków dla pacjenta, vitryfikacji oocytów/ zarodków, STD (badania na obecność wirusów we krwi)

Gwarantujemy: 6 oocytów z programu dawczyni komórek jajowych, 2 zarodki do embriotransferu (wynik badania nasienia- normospermia)

PLN 3 000
Pełny program zapłodnienia in vitro z zastosowaniem świeżych adoptowanych komórek jajowych – cykl synchronizowany - PAKIET II. PLN 21 300
Płatność w dniu konsultacji, obejmuje : konsultację wstępną i zapoznanie się z dokumentacją związaną z dawstwem oocytów PLN 850
Płatność w dniu przydzielenia dawcy PLN 9 500
Płatność w dniu odbioru oocytów PLN 7 950
Płatność w dniu embriotransferu

Obejmuje: Rekompensata dawcy, znieczulenie i stacjonowanie dawcy, leki dla dawcy, opieka koordynatora, badanie lekarskie, preparatykę nasienia, mrożenie nasienia, ICSI do 10 oocytów, przedłużoną hodowlę zarodków, embriotransfer, echo kateter, pokój wypoczynkowy, EmbryoGlue, PrimoVision (obserwacja i monitoring embrionów), wspomaganie wylęgania (AH)

Nie obejmuje: leków dla pacjenta, vitryfikacji oocytów/ zarodków, STD (badania na obecność wirusów we krwi)

Guarantee: 6 oocytów z programu dawczyni komórek jajowych, 2 zarodki do embriotransferu (wynik badania nasienia- normospermia)

PLN 3 000
Krioembriotransfer mrożonych, utworzonych z komórek dawców, zarodków
1 zarodek PLN 6 000
2 zarodki PLN 9 000

DODATKOWE PROCEDURY LABORATORYJNE I METODY

ICSI 1 oocytu PLN 650
ICSI do 10 oocytów PLN 1 500
ICSI 1 oocytu powyżej 10 oocytów PLN 150
PICSI do 10 oocytów (łącznie z ICSI) PLN 2 100
Assisted Hatching (wspomaganie wylęgania - AH) PLN 800
Przedłużona hodowla zarodka (powyżej 48 godzin) PLN 1 290
Kriokonserwację zarodków, nasienia, komórek (nie obejmuje przechowywanie) PLN 860
Kriokonserwację zarodków, komórek z witryfikacją 1 słomki (nie obejmuje przechowywanie) PLN 1 300
Witryfikacja zarodków- użycie każdej dodatkowej słomki do kriokonserwacji zarodków PLN 350
Vitrifikacja jednego zarodka na jednej słomce
Przechowywanie zamrożonego materiału przez okres 1 roku PLN 215
Opłata za przechowywanie zdeponowanego materiału genetycznego w przypadku pozytywnego wyniku STD – za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy PLN 860
Eksport materiału z kliniki - opłata administracyjna PLN 430
Primo Vision (obserwacja i monitoring embrionów) PLN 860
EmbryoGlue PLN 860
Embryogen PLN 860
Pokoj wypoczynkowy PLN 45
Re-krio

obejmuje 1 słomke, nie obejmuje przechowywanie

PLN 1 280

ZAMRAŻANIE KOMÓREK

Zamrażanie komórek

Obejmuje: Konsultację przed rozpoczęciem cyklu, zaproponowanie optymalnej stymulacji, monitorowanie stymulacji pod kontrolą USG, STD (badania na obecność wirusów we krwi), znieczulenie, preparatykę oocytów, pokój wypoczynkowy, witryfikacja max. 2słomek i przechowywanie maks. 5 lat

Nie obejmuje: leków

PLN 7 100
Vitrifikacja każdej dodatkowej słomki i przechowywanie przez okres max .5 lat PLN 350
AMH PLN 170

DODATKOWE USŁUGI AMBULATORYJNE

Wypis z dokumentacji medycznej pacjenta PLN 130
Zaproponowanie optymalnej stymulacji do procedury in vitro PLN 80
Pierwsza wizyta konsultacyjna PLN 150
Konsultacja urologiczna, ginekologiczna (personalnie przez telefon lub skype 60 min) PLN 300
Konsultacja urologiczna, ginekologiczna (personalnie przez telefon lub skype 30 min) PLN 150
Kontrola USG PLN 120
STD (badania na obecność wirusów we krwi, 1 test) PLN 270
Gwarancja potwierdzenia STD na obecność wirusów we krwi PLN 215
Profil hormonalny PLN 170
Inseminacja

 

Obejmuje: Konsultację, Preparatyka nasienia i spermiogram, kateter do inseminacji

Nie obejmuje: kontrolę usg, leków dla pacjenta

PLN 770
AMH PLN 170

ZABIEGI

Znieczulenie (u mężczyzn) PLN 660
Znieczulenie (u kobiet) PLN 310
Histeroskopia diagnostyczna PLN 170
Histeroskopia zabiegowa (zawiera znieczulenie) PLN 1 800
Redukcja ciąży mnogiej (obejmuje pokoj wypoczynkowy, antybiotyki) PLN 1 500
Punkcja torbieli jajnika (obejmuje konsultację, nie obejmuje zneczulenie) PLN 600
Mini ITP Aborcja (obejmuje zneczulenie, pokoj wypoczynkowy) PLN 1 500

ANDROLOGIA

Kompletny Spermiogram + Test MAR ( interpretacja) PLN 430
Kompletny Spermiogram PLN 250
Mar Test PLN 170
Badanie immunocytochemiczne tkanek i nasienia PLN 650
Nasienia Dawcy PLN 860
Test HBA PLN 520
MESA/TESE (obejmuje konsultację, STD, nie obejmuje zneczulenie, pokoj wypoczynkowy) PLN 2 650

GENETYCZNA DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA

Biopsja komórek PGS/PGD bez limitu liczby zarodków PLN 1 850
Preimplantacyjne badanie przesiewowe aneuploidii na 5 chromosomach metodą FISH (PGS-FISH)

Oceniane chromosomy X,Y,13, 18, 21 bez limitu liczby zarodków

PLN 6 450
Preimplantacyjne badanie na 25 chromosomach (PGS) metodą arrayCGH or NGS metodą 5-8 zarodków PLN 12 900
Preimplantacyjne badanie na 25 chromosomach (PGS) metodą arrayCGH or NGS metodą każdy dodatkowy zarodek PLN 1 290
Preimplantacyjna diagnostyka choroby monogennej ( przez pośrednią diagnostykę genetyczną – PGH)
Preparatyka, testowanie członków rodziny (tylko przed pierwszym cyklem PGD) PLN 2 150
Preparatyka, badanie na plemniku w przypadku mutacjo de novo PLN 4 300
PGD zarodków PL 10 750
Endometrium Receptivity Array
ERA-1 Podstawowa cena

wykonanie badania pierwsze pobranej próbki metodą ERA (obejmuje konsultację, pobranie próbki w tym konsultację w odniesieniu do wskazania i wyniki, pipelu do pobrania próbki endometrium, zestawu do pobierania , dostarczenia do laboratorium)

PLN 4 700
ERA-2 Obniżona cena

wykonanie badania drugiej próbki pobranej od tej samej pacjentki metodą ERA – wykonuje się w przypadku drugiego potwierdzenia wyniku badania, jeśli wynik z pierwszego pobrania był „pre-receptywny” albo „ post- receptywny” (obejmuje konsultację, pobranie próbki w tym konsultację w odniesieniu do wskazania i wyniki, pipelu do pobrania próbki endometrium, zestawu do pobierania , dostarczenia do laboratorium)

PLN 3 800
ERA-3 Obniżona cena

pobranie trzeciej próbki od tej samej pacjentki metodą ERA –stosuje się w przypadku trzeciego i następnego pobrania jeśli wynik z pierwszego badania był „ pre- receptywny” albo „post- receptywny” (obejmuje konsultację, pobranie próbki w tym konsultację w odniesieniu do wskazania i wyniki, pipelu do pobrania próbki endometrium, zestawu do pobierania , dostarczenia do laboratorium)

PLN 3 010