Badania kobiety

Badania kobiety

Przed rozpoczęciem leczenia każda pacjentka jest badana ginekologicznie oraz wykonywane są testy: poziomu hormonów płciowych, obecności chorób zakaźnych i czynności tarczycy.

Badanie ginekologiczne jest wykonywane przez lekarza prowadzącego. Składa się ono z wziernikowania pochwy, badania wewnętrznego i USG.

Określenie poziomu hormonów płciowych jest bardzo ważnym elementem planowania leczenia niepłodności. Krew do badania jest pobierana w 2, 3, lub 4 dniu cyklu. Sprawdzany jest poziom hormonów, które bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie jajników (FSH, LH, AMH, prolaktyna, testosteron i estradiol).

Choroby tarczycy znacząco wpływają na płodność. Dlatego też ocena zaburzeń czynności tarczycy należy do podstawowych badań diagnostycznych. Ocenia się poziom hormonów TSH, T3 i T4. Jeżeli wyniki badań tarczycy odbiegają od normy lekarz zleci badanie na obecność przeciwciał przeciwtarczycowych.

W celu szczegółowej diagnostyki budowy narządów rozrodczych pacjentki niezbędne jest przeprowadzenie badania histeroskopowego, co najmniej na poziomie HiCoSy (Hister - salpingo - contrast- USG). Najdokładniejsze wyniki uzyskuje się jednak przez histerolaparoskopię.

U niektórych pacjentek zalecane jest wykonanie badań genetycznych. O skierowaniu na nie decyduje lekarz po szczegółowym wywiadzie.

Diagnostyka prowadzona metodami biologii molekularnej, potocznie zwana badaniami genetycznymi, w przypadku diagnostyki niepłodności sprowadza się do analizy chromosomu Y oraz genu mukowiscydozy. Nieprawidłowe wyniki badań mogą być jedną z przyczyn niepłodności. Mogą prowadzić do niepowodzenia leczenia metodami wspomaganego rozrodu i być przyczyną powtarzających się poronień.

Diagnostyka zaburzeń płodności obejmuje również badania immunologiczne: badanie na obecność przeciwciał przeciwplemnikowych, przeciwciał przeciwjądrowych, przeciwciał antyfosfolipidowych. W uzasadnionych przypadkach, takich jak nawracające poronienia, wielokrotne nieudane leczenie metodami wspomaganego rozrodu, przeprowadzane jest badanie odporności komórkowej (NK – natural killers).

W sytuacji, gdy wykorzystanie do zapłodnienia własnej komórki jajowej pacjentki jest ze względów medycznych niemożliwe, oferujemy możliwość adopcji komórki jajowej od anonimowej dawczyni.

Po zakończeniu badań, pacjentka zna wyniki i lekarz zaleca odpowiednie leczenie

Umów się telefonicznie na niezobowiązującą konsultację lekarską