Zapłodnienie in vitro - IVF

Zapłodnienie in vitro - IVF

Mając pobrane komórki jajowe i nasienie można przystąpić do zapłodnienia in vitro.

Klasyczny proces zapłodnienia pozaustrojowego IVF

Komórki jajowe i przygotowane nasienie umieszcza się w inkubatorze w specjalnym roztworze. Choć zapłodnienie odbywa się w warunkach laboratoryjnych, to znaczny udziałmają naturalne mechanizmy komórki jajowej i plemników. Plemniki w sposób naturalny docierają do komórki jajowej i przenikają przez jej błonę.

Metoda ta nie jest wskazana jeżeli istnieją przesłanki co do niskiej jakości gamet (komórek jajowych i plemników). Klasyczna metoda IVF jest dziś rzadko stosowana.

na.

klasyczne IVF

ICSI (docytoplazmatyczne wstrzyknięcie plemnika)

Podstawą tej metody jest wybór jednego plemnika, który przy pomocy lasera i kapilary wprowadzany jest bezpośrednio do wnętrza komórki jajowej. Metoda ta daje szansę na sukces również parom, u których stwierdzono małe prawdopodobieństwo powodzenia leczenia i z tego względu były zmuszone do skorzystania z nasienia dawcy. Podczas zabiegu ICSI otoczka komórki jajowej zostaje przebita za pomocą specjalnej mikropipety, a plemnik jest wprowadzany do wnętrza cytoplazmy. Ten sposób zapłodnienia stosowany jest w przypadku obniżonej jakości nasienia lub małej liczby plemników w ejakulacie oraz przy stwierdzonych  immunologicznych przyczynach niepłodności.

Metoda ICSI stosowana jest po nieudanym zapłodnieniu klasyczną metodą in vitro, po wielokrotnych niepowodzeniach  leczenia przy pomocy metod wspomaganego

rozrodu, w przypadku starszych pacjentów, przy małej liczbie pobranych komórek jajowych, przy zastosowaniu zamrożonego nasienia, przy użyciu nasienia otrzymanego metodą MESA / TESE oraz przy zastosowaniu adoptowanych komórek jajowych.

IMSI (z ang. Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection)

Metoda ta oparta na tradycyjnej metodzie ICSI, różni się jednak wyższym poziomem laboratoryjnym. Przy pomocy specjalnej metody laboratoryjnej zostaje wybrany plemnik o najlepszych parametrach pod względem morfologicznym i pod bardzo dużym powiększeniem następnie jest wstrzykiwany do wnętrza komórki jajowej. Metoda pozwala uniknąć zapłodnienie jajka uszkodzonym plemnikiem i ma wyższy wskaźnik sukcesu niż ICSI zapłodnienia.

PICSI

Po udanym zapłodnieniu komórka jajowa zaczyna się dzielić i zmienia się w zarodek. W warunkach ściśle laboratoryjnych następuje dojzrewanie zarodków. Odbywa się ona w specjalnym roztworze, który stwarza optymalne warunki do ich dalszego rozwoju.

Dojzrewanie zarodka jest monitorowane a roztwór jest dobierany tak, aby zapewnić optymalne, zbliżone do naturalnych, warunki rozwoju zarodków.

Umów się telefonicznie na niezobowiązującą konsultację lekarską