Spermiogram

Leczenie niepłodności męskiej jest poprzedzone badaniem nasienia i testami na obecność niektórych chorób zakaźnych.

Każdy pacjent ma przeprowadzane badanie grupy krwi.

W celu zapewnienia najwyższego komfortu oddajemy do dyspozycji naszych pacjentów tzw. „pokój dla Panów”.

Przed pobraniem nasienia wymagane jest co najmniej 3 dni wstrzemięźliwości seksualnej. Prosimy również o niekorzystanie w tym czasie z sauny lub gorących kąpieli, gdyż może to uszkodzić plemniki.

Jeżeli, z ważnych przyczyn, pobranie nasienia odbywa się w warunkach domowych, należy w czasie transportu zapewnić próbce temperaturę zbliżoną temperaturze ciała. Czas transportu nie powinien być dłuższy niż 1 godzina. Pacjent dostarczający nasienie do badania powinien zgłosić się osobiście, zostanie wylegitymowany przez personel kliniki. W tym samym czasie zostanie pobrana krew w celu wykluczenia chorób zakaźnych.

W przypadku stwierdzenia odchyleń w analizie nasienia dodatkowo wykonujemy:

  • badania hormonalne
  • badania genetyczne
  • badanie sperm Flow - ocena reakcji akrosomalnej plemników, żywotność plemników itp.

W niektórych przypadkach niezbędne są dodatkowe badania urologiczne i immunologiczne.

W każdym przypadku pacjent jest informowany o wynikach badań, a po zakończeniu diagnostyki lekarz omawia optymalne metody leczenia.

W przypadku par, u których zapłodnienie nasieniem partnera jest niemożliwe, ze względu na jego niewystarczające parametry, oferujemy możliwość skorzystania z nasienia anonimowego dawcy. Dawcy z naszej bazy, są poddawani badaniom genetycznym i serologicznym jeszcze przed wpisaniem ich do bazy, w celu wykluczenia chorób dziedzicznych i jakichkolwiek infekcji. Personel medyczny, zgodnie z obowiązującym prawem, jest zobowiązany do zachowania tajemnicy tożsamości biorcy i dawcy nasienia.