Wazektomia

Wazektomia jest uważana za najbardziej niezawodną metodę antykoncepcji męskiej. Istotą wazektomii jest przerwanie nasieniowodów i podwiązanie kikutów nasieniowodów po obu stronach.

Powoduje to niedrożność nasieniowodu, a tym samym zapewnia niepłodność u mężczyzn. Zasadniczo wazektomia jest uważana za procedurę nieodwracalną. Istnieje jednak ryzyko niepowodzenia wazektomii, czyli utrzymania płodności po operacji w wyniku samoistnej rekanalizacji nasieniowodów. Procedurę reguluje ustawa nr373/2011 Sb. (§ 13 i nast.).

Zabieg jest wykonany na podstawie decyzji własnej. Nie ma bezwzględnych przeciwwakazań do wazektomii.

Zabiegi alternatywne:

Zastosowanie tylko samego podwiązania nasieniowodu BEZ przerwania jego ciągłości nie gwarantuje 100% pewności niepłodności męskiej.
Leczenie farmakologiczne mężczyzn nie jest obecnie dostępne w EU.
Używanie prezerwatyw lub stosunki płciowe przerywane mają znacznie wyższy wskaźnik niepowodzeń niż wazektomia.

Reżim dla pacjenta przed zabiegiem:

Zabieg można wykonać w warunkach ambulatoryjnych, w znieczuleniu miejscowym, bez konieczności specjalnego przygotowania przedoperacyjnego. Przygotowanie przedoperacyjne jest rozważane tylko u pacjentów wysokiego ryzyka w indywidualnych przypadkach.

W Republice Czeskiej koszty związane z zabiegiem nie są pokrywane przez publiczne ubezpieczenie zdrowotne..