Współpraca

W celu zapewnienia dalszego rozwoju poziomu wiedzy specjalistycznej współpracujemy z znaczącymi placówkami medycznych firm w Republice Czeskiej i za granic.

Współpracujące szpitale, kliniki i firmy: