Diagnostika neplodnosti

Diagnostika plodnosti partnerského páru je komplexní proces, který má svá pravidla a přispívá k odhalení příčiny neplodnosti.

Kde začít ?

Vždy doporučujeme příčinu neplodnosti od počátku diagnostikovat u páru – muže i ženy. Počáteční vyšetření muže je velmi rychlé (spermiogram). Základní  vyšetření ženy spočívá v důkladnější gynekologické prohlídce specialistou a vyšetření krve.

Diagnostické metody při vyšetření muže

Vyšetření spermiogramu – základní a rozšířené (při patologických hodnotách)

Při patologických hodnotách spermiogramu dále provádíme:

  • hormonální vyšetření
  • genetické vyšetření
  • urologické vyšetření
  • Sperm Flow test - vyšetření integrity akrozomu spermií, intrakrozomílní protein, doba životnosti spermií atd.
  • genetické vyšetření
  • imunologické vyšetření

 

Diagnostické metody při vyšetření ženy

  • Palpační gynekologické vyšetření -  rutinní součást a základní vyšetření k zhodnocení orgánů malé pánve
  • Ultrazvukové vyšetření malé pánve

Základní vyšetření  spočívá v provedení transvaginálního či abdominálního ultrazvuku malé pánve  (dělohy , vaječníků a jejich okolí) s  ohledem na fázi menstruačního cyklu. Ultrazvukové vyšetření dokáže posoudit velikost a tvar dělohy, přítomnost patologických svalových útvarů (myomů), výšku a kvalitu děložní sliznice. Dává nám informace o stavu vaječníků, růstu folikulů a přítomnosti cyst  a v některých případech i endometriozy.

Hormonální vyšetření

Vyšetření krve v období 2. - 4. dne menstruace nám dává informace o stavu vaječníků, jejich schopnosti tvořit dostatečný počet kvalitních vajíček a možné odpovědi na stimulační léčbu.

Vyšetřují se hladiny folikulostimulačního hormonu (FSH) , luteinizačního hormonu (LH) a  Anti-Mülleriánského hormonu (AMH) jako základních ukazatelů  tzv. ovariální rezervy. Nedílnou součástí hormonálního vyšetření je  stanovení hladiny prolaktinu (PRL) a hormonů  štítné žlázy /TSH,FT3, FT4/.

RTG vyšetření dělohy a vejcovodů – hysterosalpingografie (HSG) – vyšetření, které je dnes zastaralé a již se takřka neprovádí.

UZ vyšetření dělohy – nahradilo HSG, kdy je kontrastní látka aplikována pod ultrazvukovou kontrolou do dutiny děložní a sleduje se její průnik vejcovody. Nazývá se HyCoSy (hystero – salpingo – contrast- sonography)

Hysteroskopie

Hysteroskopie je metoda, umožňující vizualizaci dutiny děložní a provedení  výkonů v dutině a hrdlu děložním –biopsie sliznice, odstranění polypů, srůstů a sept dělohy. Vyšetření se provádí speciálním přístrojem – hysteroskopem. Hysteroskopie je buďto diagnostická- lze provést bez anestezie (uspání) nebo operační – zde bývá anestezie nutností.

Laparoskopie

Laparoskopie je vyšetřovací metoda, která umožňuje prohlédnout dutinu břišní a ověřit průchodnost vejcovodů. Spadá do tzv. „minimálně invazivní chirurgie“ – kdy pomocí speciálních nástrojů a techniky lze několika pomocnými vpichy zobrazit dutinu břišní a provést  potřebný operační zákrok, bez  nutnosti otevírat  dutinu břišní. Laparoskopie je také diagnostická nebo léčebná, ale u obou těchto metod je nutné uspání.

Genetické vyšetření

Zde se jedná  o vyšetření choromozomů speciálními technikami (analýza Y chromozomu, vyšetření genu cystické fibrozy), které nám dává  informaci o genetické výbavě páru. Abnormální nálezy mohou být jednou z příčin neplodnosti, mohou vést k selhání léčby metodami asistované reprodukce a mnohdy  k opakovaným potratům. U mužů s patologickým genetickým nálezem dochází k poruchám tvorby a vývoje spermií.

Imunologické vyšetření

Imunologické vyšetření  patří mezi další důležité  vyšetření plodnosti ženy. Vyšetřují se protilátky proti spermiím, vajíčkům a embryím, antifosfolipidové protilátky. V indikovaných případech (opakované potrácení, opakovaně neúspěšná léčba metodami asistované reprodukce) se provádí vyšetření buněčné imunity (NK cells).