ICSI (intracytoplazmatická injekce spermie)

ICSI je injekce jediné spermie přes obal (zona pellucida) do nitra vajíčka. Tato metoda pomáhá velkému  množství párů, u kterých ještě před lety byla léčba považována za beznadějnou a byli nuceni užít darované spermie.

Metoda ICSI je mikromanipulační technikou, kdy je spermie nasáta do velmi tenké a ostré skleněné kapiláry a tato je zavedena do vajíčka přes jeho obal. Spermie z této kapiláry je injikována (vpíchnuta) dovnitř vajíčka.

Indikace pro ICSI jsou neschopnost spermií spontánně oplodnit vajíčko (nízký počet, nízká pohyblivost),  imunologické příčiny neplodnosti, selhání oplození při klasické metodě IVF, při opakovaných neúspěšných pokusech mimotělního oplodnění, při vyšším věku,při zisku malého počtu vajíček,  při užití kryokonzervovaných spermií, při užití spermií získaných metodou MESA/TESE,  při užití darovaných vajíček aj. Tato metoda má velmi vysokou úspěšnost oplození. Na základě současných znalostí lze konstatovat, že oplození vajíček metodou ICSI nezvyšuje riziko porodu plodu s vrozenou vývojovou vadou ve srovnání s těhotenstvími po spontánním oplození.