Vazektomie

Vazektomie je pokládána za nejspolehlivější metodu mužské antikoncepce. Podstatou vazektomie je přerušení chámovodů a podvaz pahýlů chámovodů na obou stranách.

Tímto je dosažena neprůchodnost chámovodů a tím zabezpečení neplodnosti muže. Principiálně je vazektomie pokládána za nevratný zákrok. Existuje však riziko selhání vazektomie, tj. zachování plodnosti po výkonu z důvodu spontánní rekanalizace chámovodů. Provádění výkonu je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb. (§ 13 a následující).

Výkon je prováděn na základě vašeho vlastního rozhodnutí. Absolutní kontraindikace vazektomie nemá.

Alternativní výkony:

Aplikace pouze podvazu chámovodů BEZ přerušení jeho průběhu nezaručuje 100% jistotu dosažení neplodnosti muže.
Medikamentozní léčba pro muže není v současnosti dostupná v EU.
Používání kondomu či přerušovaná soulož mají mnohem vyšší míru selhání než vazektomie.

Režim pacienta před výkonem:

Výkon je možno provádět ambulantně, v lokální anestezii, bez nutnosti zvláštní předoperační přípravy. Pouze u rizikových pacientů v individuálních případech připadá v úvahu předoperační příprava.

Náklady spojené s výkonem nejsou v ČR hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.